logo Sykehusinnkjøp

Vaskemidler og filter til skopvaskemaskiner

Avtalen gjelder fra 24.oktober 2020 til 24.10.2021, med mulighet for forlengelse i 1+1+1 år.

Avtalen omfatter vaskemidler og filter til skopvaskemaskiner.

Vingmed AS
Avtalenummer: 201124
E-post: arne.johnsen@vingmed-as.no

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.



Sist oppdatert 01.02.2021