logo Sykehusinnkjøp

Vaskesett 2022

Avtalene gjelder fra 25. november 2022 til 24. november 2024, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Avtalene omfatter ulike typer vaske- og skiftesett for bruk i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Det er inngått avtale med 3 leverandører:

Endomed AS
Avtalenummer: 201838

Mediplast AS
Avtalenummer: 201839

Mediq Norge AS
Avtalenummer: 201840

Vaskesett Kateterisering Lite
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Kateterisering Stort
Leverandør: Mediq Norge AS

Vaske-/skiftesett Sår Lite
Leverandør: Mediplast AS

Vaske-/skiftesett Sår Stort
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Anestesi Lite 1
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Anestesi Lite 2
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Anestesi Stort
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett SVK Lite
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett SVK Stort
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Føde Lite
Leverandør: Mediq Norge AS

Vaskesett Føde Stort
Leverandør: Mediq Norge AS

Vaskesett Preoperativ Lite m/Tupfere
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Preoperativ Lite m/Kompresser
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Preoperativ Stort m/Tupfere
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Preoperativ Stort m/Kompresser
Leverandør: Mediq Norge AS

Vaskesett Preoperativ Stort m/vasketang
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Øye
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Øre-Nese-Hals
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Cystoskopi Unisex
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Sutur
Leverandør: Mediq Norge AS

Sutursett m/Instrumenter
Leverandør: Mediq Norge AS

Suturfjerningssett
Leverandør: Endomed AS 

Vaskesett Blodbank
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Dialyse
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Gynekologi
Leverandør: Mediq Norge AS

Bolle m/Tupfere
Leverandør: Mediplast AS

Supplerende artikler (boller, pussbekken, pinsett og vasketang i plast og saks i metall)
Leverandør: Mediplast AS

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 16.01.2023