logo

Infusjons- og skyllevæsker

Avtalen gjelder fra 1. februar 2021 til 31. januar 2024.

Avtaleleverandører: 

Aleksandra Stanojevic, logistikkfarmasøyt, Finnmarkssykehuset HF
Beint Sigmund Bentsen, barnemedisin, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Christina Strunck, avdelingsleder, produksjonsavdelingen, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Elizabeth Dorph anestesi, voksne, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Gudrun Gudnadottir, farmasøyt, rådgiver, LIS-kontakt, Sykehusapotekene HF
Gunnar Kristoffer Bentsen, anestesi, barn, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Kristina Eriksen, farmasøyt, LIS-kontakt, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Laila Irene Bruun, farmasøyt, Lis-kontakt, Oslo universitetssykehus HF
Marion Neteland Farmasøyt, LIS-kontakt, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Monika Ekornes, KEF, Vestre Viken HF
Niklas Nilsson, farmasøyt, Oslo universitetssykehus HF
Rut Anne Thomassen, barnemedisin, KEF, Oslo universitetssykehus HF
Sedegheh Gharagozlian, KEF, Oslo universitetssykehus HF
Skule Ingeberg, økonom, LIS-kontakt, Oslo universitetssykehus HF
Maja Flønes Monsen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Eirik Sverrison, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler


prosjektleder

Maja Anette Flønes Monsen

maja.monsen@sykehusinnkjop.no
farmasøytisk rådgiver
avtaleforvalter
Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.

Sist oppdatert 18.05.2021