logo

Sondeernæring og andre medisinske næringsmidler

Avtalen gjelder fra 1. februar 2021 til 31. januar 2024.

Avtaleleverandører: 

 • Christina Strunck, farmasøyt, Sjukehusapoteka Vest HF
 • Christine Toft, KEF, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
 • Hege Thorsrud, KEF, Oslo universitetssykehus HF
 • Ingvild Hansen Ivan, KEF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
 • Katrine Kjenstadbakk Brede, KEF, St. Olavs hospital HF
 • Kristina Eriksen, Farmasøyt, Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Laila Irene Bruun, farmasøyt, LIS-kontakt, Oslo universitetssykehus HF
 • Liv Svendsbøe, KEF, Akershus Universitetssykehus HF
 • Marion Neteland, farmasøyt, LIS-kontakt, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
 • Monica Ekornes, KEF, Vestre Viken HF
 • Sedegheh Gharagozlian, KEF, Oslo universitetssykehus HF
 • Sidsel Kristiansen, farmasøyt, LIS-kontakt, Sykehusapoteket i Nord HF
 • Skule Ingeberg, Økonom, LIS-kontakt, Oslo universitetssykehus HF
 • Maja Flønes Monsen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
 • Eirik Sverrison, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

prosjektleder

Maja Anette Flønes Monsen

maja.monsen@sykehusinnkjop.no
farmasøytisk rådgiver
avtaleforvalter
Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling. 

Sist oppdatert 29.12.2022