logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonale tjenester inngår og forvalter nasjonale rammeavtaler på vegne av helseregionene i Norge. Her finner du informasjon om avtalene som er inngått.

Her finner du en e-postliste for alle regionale og lokale helseforetak.