logo Sykehusinnkjøp

Hjerteplugger, trikuspidal- og mitralklips og forbruksmateriell til CVI

Avtalen gjelder fra 15. januar 2024 til 14. januar 2026. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av Hjerteplugger, trikuspidal- og mitralklips kateterbasert prosedyre og forbruksmateriell til CVI til Oslo Universitetssykehus.

Det er inngått avtaler med 5 leverandører fordelt på 4 delområder. Leverandør med høyest produktrangering skal anvendes ved avrop.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1: Hjerteplugger, kateterbasert prosedyre
1. Abbott Medical Norway AS
2. Occlutech International AB
3. W.L Gore & Associates Scandinavia AB

Delkontrakt 2: Trikuspidalklips, kateterbasert prosedyre
1. Abbott Medical Norway AS
2. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF

Delkontrakt 3: Mitralklips, kateterbasert prosedyre 
1. Abbott Medical Norway AS
2. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF

Delkontrakt 4: Forbruksmateriell til CVI 
1.Bracco Imaging Scandinavia AB

 

Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1 på det aktuelle delområdet. Avrop kan gjøres av alle som Kunden har gitt fullmakt til å gjøre avrop.

2.2 Unntak fra hovedregel om avrop
Unntak fra punkt 2.1. kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut ifra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
 2. Dersom prioritert leverandørs utstyr skaper uforholdsmessige store tekniske vanskeligheter ved bruk sammen med det høyest rangerte utstyr fra andre Deltilbud. Avrop vil da skje hos høyest rangerte tilbyderen som tilbyr kompatibelt utstyr.
 3. Dersom den øverst rangerte leverandør på forespørsel ikke levere utstyret eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.
 4. Dersom den høyest rangerte leverandør ikke har oppdatert de elektroniske varekatalogene med aktuelle produkt innen avtalefestet tid for de foretak hvor dette er aktuelt.
 5. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen, i en periode begrenset oppad til 6 måneder. 

Avvik fra rangeringen vil bli logget og tatt opp med leverandørene ved oppfølgingsmøter mellom Oppdragsgiver, Sykehusinnkjøp HF og Leverandør.

  Abbott Medical Norway AS
  Magnus Hagstrøm-Sjaastad
  Telefon: +47 928 65 529
  E-post: magnus.hagstromsjaastad@abbott.com

  Occlutech International AB
  Niclas Johansson/Anita Blohm
  Telefon: +46 735 19 97 85 eller +46 704 33 65 26
  E-post: niclas.johansson@occlutech.com

  W.L Gore & Associates Scandinavia AB
  Angelica Samuelsson
  Telefon: +46 317 06 78 05
  E-post: infomedsk@wlgore.com

  Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF
  Emil Olsson
  Telefon: +46 723 510 627
  E-post: bids_tender@edwards.com

  Bracco Imaging Scandinavia  AB NUF
  Magnus Persson
  Telefon: +46 31 760 18 80
  E-post: Magnus.persson@bracco.com

  Avtaleforvalter

  Ragnhild Melleby Aslaksen

  ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no

  Prosjektleder

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Brukere kan ta kontakt med sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Det er også mulig å be om tilgang til mappe for sensitiv informasjon ved å sende forespørsel til e-post konsulenter@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024