logo Sykehusinnkjøp

VMware Enterprise License (ELA lisenser) 2021

Avtalen gjelder fra 28. desember 2021 til 27. desember 2024.

Avtalen omfatter kjøp av VMware Enterprise Licenses

Avtalen omfatter levering av VMware ELA til Kunden. Dette inkluderer formidling av avtale på lisenser og tilknyttede tjenester (inkl. vedlikehold av lisenser) for en periode på tre år.

Kunden skal, i samarbeid med Leverandøren, utarbeide bestillingsrutiner som ivaretar hensynet til begge parter.

  ATEA AS
  Inge Snippen
  E-post: inge.snippen@atea.no
  Telefon: 957 35 821

  prosjektleder anskaffelser

  Avtaleforvalter

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 26.06.2024