logo Sykehusinnkjøp

Ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell (Systemavhengig)

Avtalen gjelder fra 1. november 2021 til 31. oktober 2024. Den kan forlenges med 1 år, maksimalt til 31. oktober 2025.

Avtalen omfatter systemavhengige ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell.

For systemuavhengig forbruksmateriell er det inngått ny nasjonal rammeavtale gyldig fra 14. januar 2022. Se egen avtaleside for denne avtalen​

Kontaktinformasjon til leverandører:
 
Abbott Medical Norway AS
Kontaktperson: Catharina Hallberg
Telefon: +46 76 125 72 33
 
Acutus Medical
Kontaktperson: Maria Fernandez 
 
Diacor AS
Kontaktperson: Sigurd Lundh Limtun
Telefon: 229 05 300
 
Johnson & Johnson, divisjon av Janssen-Cilag AS
Kontaktperson: Sylwia Lind
Telefon: +4676 115 36 12
 
Medtronic AS
Kontaktperson: Celine Mongstad
Telefon: +45 267 26 852
 
Stereotaxis, Inc.
Kontaktperson: Bart Wittevrongel
Telefon: +32-477-41-3739

Delområde A - Hylser, styrbare (Systemavhengige)

 • Acutus Medical / 11510202
 • Janssen-Cilag AS / 11510204

Delområde B - Enkle, ikke-styrbare katetre

 • ​Acutus Medical / 11510202
 • Janssen-Cilag AS / 11510204​​

Delområde C - Enkle, styrbare katetre

 • ​Abbott Medical Norway AS / 11510201
 • Acutus Medical / 11510202
 • Janssen-Cilag AS / 11510204

​​Delområde D - Sirkulære kartleggingskatetre

 • Abbott Medical Norway  AS / 11510201
 • Acutus Medical / 11510202
 • Diacor AS / 11510203
 • Janssen-Cilag AS / 11510204
 • Medtronic AS / 11510205

Delområde E - Multipolare spilekatetre (array- eller basket-katetre)

 • ​Abbott Medical Norway AS / 11510201
 • Acutus Medical / 11510202
 • Diacor AS / 11510203
 • Janssen-Cilag AS / 11510204

Delområde F - Mediguide, NavX, Carto, Rhythmia eller andre systemer

 • ​Abbott Medical Norway AS / 11510201
 • Acutus Medical / 11510202
 • Diacor AS / 11510203
 • Janssen-Cilag AS / 11510204

Delområde G - Fokale katetre

 • ​Janssen-Cilag AS / 11510204
 • Medtronic AS / 11510205

Delområde H - Ballongkatetre

 • ​Diacor AS / 11510203
 • Medtronic AS / 11510205

Delområde I - Gass

 • ​Diacor AS / 11510203
 • Medtronic AS / 11510205

Delområde J - Innføringshylser

 • ​Acutus Medical / 11510202
 • Diacor AS / 11510203
 • Janssen-Cilag AS / 11510204
 • Medtronic AS / 11510205

Delområde K - Patcher, systemavhengig

 • Abbott Medical Norway AS / 11510201
 • Acutus Medical / 11510202
 • Diacor AS / 11510203
 • Janssen-Cilag AS / 11510204

Delområde L - Motor til Stereotaxis

 • ​Stereotaxis, Inc. / 11510206

​Delområde M - Intrakardial ultralyd, systemavhengig

 • Janssen-Cilag AS / 11510204

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

  Produkter på denne avtalen bestilles gjennom bestillingssystemet til aktuelt helseforetak i region.

  Økonomi vil være et vurderingstema ved valg mellom alternative prosedyrer der forbruksmateriellet er på ulike delkontrakter.

  Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer én.

  Unntak kan gjøres i følgende tilfeller:

  1.       Dersom prioritert leverandørs produkt ut fra medisinskfaglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.

  2.       Dersom prioritert leverandør ikke kan levere de forespurte produktene, eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.

  3.       Dersom leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

  4.       Dersom det skal foretas produktkjøp til det elektrofysiologiske laboratoriet som er avhengig av at produktene kompatibelt med et bestemt system.

  5.       Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.05.2024