logo Sykehusinnkjøp

Ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell (Systemuavhengig)

Denne avtalen er delt opp i to deler; systemavhengig og systemuavhengig. Avtale for systemuavgengige produkter er gyldig fra 14. januar 2022 til 13. januar 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. For systemavhengig forbruksmateriell er det inngått ny nasjonal rammeavtale gyldig fra 1. november 2021. Se egen avtaleside for denne avtalen. 

Avtalen omfatter systemuavhengige ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell. Under finner du en oversikt over delområdene, og hvilke leverandører som er valgt i​​ prioritert rekkefølge.

Deltilbud 1.1 Hylser, korte, ikke-styrbare (leverandør / avtalenummer):

 • Merit Medical Norway AS / 11510211
 • Diacor AS / 11510208
 • ​Abbott Medical Norway AS / 11510207

Deltilbud 1.2 Enkle-ikke styrbare katetre 2-6 polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • Merit Medical Norway AS / 11510211
 •  Janssen-Cilag AS / 11510209
 • ​Diacor AS / 11510208

Deltilbud 1.3 Hylser, styrbare (leverandør / avtalenummer):

 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • Merit Medical Norway AS / 11510211
 • ​Diacor AS / 11510208

Deltilbud 2.1 Enkle, ikke-styrbare, 2-polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 • Diacor AS / 11510208
 • Abbott Medical Norway AS / 11510207

Deltilbud 2.2 Enkle, ikke-styrbare, 4-6-polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 • ​​Diacor / 11510208
 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • Medtronic Norge AS / 11510210
 • Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 2.3 Enkle, ikke-styrbare, 8-10-polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 • Diacor AS / 11510208
 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 •  Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 2.4 Enkle, ikke-styrbare, 20-24-polare katetre (leverandører / avtalenummer):

 • ​Diacor / 11510208

Deltilbud 2.5 Enkle, styrbare, 8-12-polare katetre (leverandører / avtalenummer):

 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • Diacor AS / 11510208
 • ​Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 2.6 Enkle, styrbare, 14-24-polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • Diacor AS / 11510208
 • Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 2.7 Sirkulære kartleggingskatetre med fiksert diameter (leverandør / avtalenummer):

 • Abbott Medical Norway AS / 11510208
 • Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 2.8 Sirkulære kartleggingskatetre med variabel diameter (leverandør / avtalenummer):

 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • Janssen-Cilag AS / 11510209
 • ​Diacor AS / 11510208​

Deltilbud 3.1 Ikke-vannkjølte katetre, unidireksjonale (leverandør / avtalenummer): 

 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • Janssen-Cilag AS / 11510209
 • Medtronic Norge AS / 11520210

Deltilbud 3.2 Ikke-vannkjølte katetre, bidireksjonale (leverandør / avtalenummer):

 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • Janssen-Cilag AS / 11510209
 • ​Diacor AS / 11510208
 • Medtronic Norge AS / 11510210

Deltilbud 3.3 Vannkjølte katetre, unidireksjonale (leverandør / avtalenummer): 

 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • Janssen-Cilag AS / 11510209
 • ​Medtronic Norge AS / 11510210

Deltilbud 3.4 Vannkjølte katetre, bidireksjonale (leverandør / avtalenummer):

 • Janssen-Cilag AS / 11510209
 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • Diacor AS / 11510208
 • ​Medtronic Norge AS / 11510210

​Deltilbud 3.5 "Stereotaxis®-kompatible" (magnebasert katetermanøvringssystem som kan kobles til CARTO, NavX eller intet/andre system) katetre:

 • ​​​Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 4.1 Stereotaxis® (leverandør / avtalenummer):

 • ​ Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 5.1 Slangesett til systemuavhengig pumpesystem (leverandør / avtalenummer):

 • ​Janssen-Cilag AS/ 11510209
 • Medtronic Norge AS / 11510210
 • Diacor AS / 11510208
 • ​Abbott Medical Norway AS / 11510207

Deltilbud 5.2 Transseptalnåler (leverandør / avtalenummer):

 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • ​Merit Medical Norway AS / 11510211

Deltilbud 5.3 RF-generatorspesifikke diatermiplater (leverandør / avtalenummer):

 • ​Diacor AS / 11510208

Deltilbud 5.4 Intrakardial ultralyd, systemuavhenig (leverandør / avtalenummer):

 • Abbott Medical Norway AS / 11510207
 • ​Janssen-Cilag AS / 11510209​​

  Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1.

  Unntak fra hovedregel om avrop

  Unntak fra hovedregelen i punkt 3 kan gjøres i følgende tilfeller:

  Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.

  Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene, eller ikke k​an levere innen avtalefestet tid.

  Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

  Dersom det skal foretas produktkjøp til det elektrofysiologiske laboratoriet som er avhengig av at produktene kompatibelt med et bestemt system.

  Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen.

  Avrop skal alltid skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til det aktuelle unntaket ovenfor.

  ​Unntak etter 1, 2 og 4 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter 3 besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter 5 besluttes av det enkelte Helseforetak.

  Ragnhild Melleby Aslaksen

  ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
  prosjektleder anskaffelser
  avtaleforvalter

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.05.2024