logo Sykehusinnkjøp

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester

Avtalen gjelder fra 1. september 2020 og frem til ny avtale er på plass, men maksimalt til 31. august 2024. 

På vegne av de regionale helseforetakene Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester. 

Se egen oversikt over leverandører under nedtrekksmeny Dokumenter.

Bruk nettleser Chrome hvis det er problemer med åpning av dokumenter. Avropsmaler er også lagt på ProWeb i egen mappe (personlig innlogging).

Det er inngått parallelle rammeavtaler på følgende delområder: 

A: Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester
- Delområde A1: Rådgivende ingeniør bygg (RIB)
- Delområde A2: Rådgivende ingeniør ventilasjon-, varme- og sanitæranlegg (RIV)
- Delområde A3: Rådgivende ingeniør elektro (RIE)
- Delområde A4: Rådgivende ingeniør brann (RIBr)
- Delområde A5: Arkitekttjenester (ARK)
- Delområde A6: Landskapsarkitekt (LARK)
- Delområde A7: Interiørarkitekt (IARK)
- Delområde A8: Rådgivende ingeniør akustikk (RIAKU)
- Delområde A9: Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG)
B: Prosjektadministrative tjenester
- Delområde B1: Prosjektledelse (PL)
- Delområde B2: Byggeledelse (BL)
- Delområde B3: SHA koordinator
- Delområde B4: Miljøkartlegging (RIM)


avtaleforvalter

Bruk nettleser Chrome hvis du får problemer med åpning av dokumenter.

  Ved kjøp av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester skal bestillinger gjøres ved direkteavrop eller minikonkurranser. «Flytskjemaet» viser en enkel oversikt over fremgangsmåte ved avrop.

  "Kontaktskjema for avrop", skal benyttes ved direkteavrop og minikonkurranser.

  Helseforetakene har ulike beløpsgrenser for når direkteavrop og minikonkurranser skal benyttes. Se vedlegg «Beløpsgrenser direkteavrop og minikonkurranse» for nærmere informasjon om beløpsgrenser.

  Kundene har ulik tiltredelsesdato, se vedlegg «Kunder tiltredelse».

  All informasjon for avrop ligger under nedtrekksmeny Dokumenter.

  Bruk nettleser Chrome hvis du får problemer med åpning av dokumenter.

  For prisinformasjon, ta kontakt med eget helseforetak, eller be om tilgang til delt mappe for sensitiv informasjon. Send henvendelse til konsulenter@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.


  Logg inn (Leverandørportalen)
  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til
  konsulenter@sykehusinnkjop.no.

  ​Nyheter og meld​inger​

  31.august 2023: ATKINS NORGE AS BLIR SYSTRA NORGE AS
  Atkins Norge AS er kjøpt opp av Systra SA, og endrer navn til Systra Norge AS. Alle avtaler og forpliktelser videreføres under nytt navn.

  1.juni 2023: Xpro AS overtas av Advansia AS​
  Xpro AS innfusjoneres og overtas av Advansia AS.

  15.desember 2022: Novaform Bergen AS er overtatt av Novaform AS
  ​Novaform AS har overtatt alle forpliktelser til Novaform Bergen AS.

  1.juli 2022: ​Byggeråd AS er overtatt av Sweco Norge AS
  Sweco Norge As har overtatt alle aksjene i Byggeråd AS. Byggeråd AS endrer navn til Sweco Byggeråd AS.

  1.januar 2022: ​Erichsen & Horgen AS er overtatt av Multiconsult AS
  Erichsen & Horgen AS er innfusjonert og overtatt av Multiconsult AS. 

  1.januar 2022: Malnes & Endresen AS er overtatt av Multiconsult AS
  Malnes & Endresen AS er innfusjonert og overtatt av Multiconsult AS.

  ​1.januar 2021: Hammerø & Storvik Prosjekt AS er overtatt av Xpro AS
  Hammerø & Storvik Prosjekt AS er innfusjonert og overtatt av Xpro AS.

  Sist oppdatert 21.12.2022