logo Sykehusinnkjøp

Banktjenester

Avtalene gjelder fra 1. mai 2023 til 30. april 2027. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Det er inngått nye hovedbankavtaler for de fire regionale helseforetakene.

Kontaktinformasjon til leverandører:

DNB Bank ASA 

Helse Sør-Øst - Erik Graff-Wang, erik.graff-wang@dnb.no

Helse Nord - Janicke Rosvold, janicke.rosvold@dnb.no

Helse Midt-Norge - Trine Kjelstad, trine.kjelstad@dnb.no

Helse Vest - Kari Frøysland Thorkildsen, kari.thorkildsen@dnb.no

Avtalen gjelder kjøp av banktjenester til helseforetakene. I dette inngår betalingstjenester, konsernkontostruktur/ innskuddsbetingelser, rapportering og rådgivning etc.

avtaleforvalter

avtaleforvalter

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 04.04.2024