logo Sykehusinnkjøp

Biler: Leasing, elektronisk kjørebok og dekk

Avtalen gjelder fra 1. desember 2021 til 30. november 2023. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 30. november 2024.

Avtalen gjelder leasing og biladministrasjon av biler, samt elektronisk kjørebok. I tillegg omfatter dekkavtalen kjøp av nye dekk og dekkhotell.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Ayvens Norge
Emilie Damm
Telefon: +47 941 36 111
E-post: emilie.damm@leaseplan.com

Tracksys AS
Pål Falch
Telefon: +47 928 45 926
E-post: falch@tracksys.no

Bestdrive Norway AS
Ole Spetaas
Telefon: +47 957 75 474
E-post: ole.spetaas@dekkmann.no
 ​Ayvens Norge - leasing og administrasjon av biler.

Tidligere Leaseplan.

Tracksys AS - elektronisk kjørebok  
Avtalen omfatter levering av elektronisk kjørebok med tilhørende utstyr og programvare.

Pris per måned per bil skal inkludere den elektroniske kjørebokenheten, identifiseringsenhet mot kjøreboken, montering, dataoverføring, programvare/webløsning, service, vedlikehold og support.

Bestdrive Norway AS - dekktjenester
Dette omfatter blant annet kjøp av dekk, dekkhotell og andre servicebetingede tjenester. ​

prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter   Henvendelse om leasing av bil gjøres via nettsiden til Ayvens.  
  Eget bestillingsskjema fra Ayvens kan benyttes som alternativ til nettsiden.

  Bestillingsskjema-Ayvens Norge.xlsx

  Bestdrive har utarbeidet en forhandleroversikt for de ulike Helseforetakene som er med på kundetiltredelsen. Ved behov kan denne tilsendes. Ta kontakt med avtaleforvalter.​

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


   
  Sist oppdatert 26.06.2024