logo Sykehusinnkjøp

Biler: Leasing, elektronisk kjørebok og dekk

Avtalen gjelder fra 1. desember 2021 til 30. november 2023. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 30. november 2024.

Avtalen gjelder leasing og biladministrasjon av biler, samt elektronisk kjørebok. I tillegg omfatter dekkavtalen kjøp av nye dekk og dekkhotell.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Ayvens Norge
Emilie Damm
Telefon: +47 941 36 111
E-post: emilie.damm@leaseplan.com

Tracksys AS
Pål Falch
Telefon: +47 928 45 926
E-post: falch@tracksys.no

Bestdrive Norway AS
Ole Spetaas
Telefon: +47 957 75 474
E-post: ole.spetaas@dekkmann.no
 ​Ayvens Norge - leasing og administrasjon av biler.

Tidligere Leaseplan.

Tracksys AS - elektronisk kjørebok  
Avtalen omfatter levering av elektronisk kjørebok med tilhørende utstyr og programvare.

Pris per måned per bil skal inkludere den elektroniske kjørebokenheten, identifiseringsenhet mot kjøreboken, montering, dataoverføring, programvare/webløsning, service, vedlikehold og support.

Bestdrive Norway AS - dekktjenester
Dette omfatter blant annet kjøp av dekk, dekkhotell og andre servicebetingede tjenester. ​

Prosjektleder

avtaleforvalter   Henvendelse om leasing av bil gjøres via nettsiden til Ayvens.  
  Eget bestillingsskjema fra Ayvens kan benyttes som alternativ til nettsiden.Bestillingsskjema Ayvens.xlsx

  Dekkmann har utarbeidet en forhandleroversikt for de ulike Helseforetakene som er med på kundetiltredelsen. Ved behov kan denne tilsendes. Ta kontakt med avtaleforvalter.​

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


   
  Sist oppdatert 22.02.2023