logo Sykehusinnkjøp

Blodposesett

Avtalen gjelder fra 1. april 2020 til 31. mars 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder kjøp av blodposesett (inkl. leie av blodpresser og vipper).

Det er inngått rammeavtale på to typer blodposesett, kvadruppelposesett med integrert leukocyttfilter og blodposesett med integrert leukocyttfilter for fullblod, samt blodpressen MacoPress Smarter og MacoMix DCN7 WIFI med integrert sveis.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Macopharma Nordic AB
Toni Schroeder 
Telefon +491638008924, 
E-post: toni.schroeder@macopharma.de

Følgende inngår i deltilbud 1:

Kjøp av blodposesett med integrert leukocyttfilter for erytrocytter, samt leie av blodpresser og vipper.

Produkter:

 • Blodposesett | LQT6284LE
 • Blodpresse | MacoPress Smarter
 • Vipper | MacoMix DCN7

Følgende inngår i deltilbud 2:

Kjøp av blodposesett med integrert leukocyttfilter for fullblod, samt leie av blodpresser og vipper.

Produkter i deltibud 2:

 • Blodposesett | FQE6281LE
 • Blodpresse | MacoPress Smarter
 • Vipper | MacoMix DCN7

prosjektleder anskaffelser

Rådgiver innkjøp

Prosjektgruppe består av følgende personer:

 • Kjell Rune Logan-Halvorsrud - Helse Midt-Norge
 • Kari-Ann Nedal - Helse Sør-Øst
 • Monica Wergeland - Helse Sør-Øst
 • Ronn-Helge Pettersen - Helse Nord
 • Irene Vange - Helse Vest
 • Gro Lyngås – Helse Sør-Øst

  Macopharma har fleksible løsninger for bestillinger av blodposesett. Bestillingsrutiner avtales nærmere med hver enkelt blodbank og med leverandøren.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.12.2022