logo Sykehusinnkjøp

Brystimplantater

Avtalen gjelder fra 1. februar 2023 til 31. januar 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder levering av brystimplantater for rekonstruktiv kirurgi.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Medistim Norge AS
Elisabeth Skagestad
Telefon: 23 03 52 68.
E-post: ​elisabeth.skagestad@medistim.com

Mediq Norge AS 
Marthe Aanesrud
Telefon: +47 415 19 709
E-post: Marthe.Aanesrud@mediq.com

Avtalen er delt inn i tre delkontrakter med hver sine leverandører:
 
Delkontrakt Produktgrupper Leverandør
Delkontrakt 1

 Anatomiske brystimplantaterMedistim Norge AS
Delkontrakt 2

Runde brystimplantater

 

Mediq Norge AS
Delkontrakt 3 Anatomiske ekspanderimplantater med ekstern ventil Medistim Norge AS

prosjektleder
avtaleforvalter

  Denne avtalen har ingen spesielle avropsmekanismer.  

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 01.02.2023