logo Sykehusinnkjøp

Cochleaimplantater med tilhørende utstyr

Avtalen gjelder fra 1. november 2023 til 31. oktober 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder levering av cochleaimplantater med tilhørende utstyr

Kontaktpersoner hos leverandørene:

COCHLEAR NORWAY AS
Prioritet: 1 (60%)
Avtalenummer: 11940201

Kontaktperson: Jørgen Sætre
E-post:  jsatre@cochlear.com
Telefon: +47 928 241 99

ADVANCED BIONICS AG
Prioritet: 2 (25%)
Avtalenummer: 11940202

Kontaktperson: Fredric Myhrén
Epost: fredric.myhren@advancedbionics.com
Telefon: +47 455 134 99

MED-EL NORDIC AS
Prioritet: 3 (15%)
Avtalenummer: 11940203

Kontaktperson: Casper Helliesen
E-post: casper.helliesen@medel.com
Telefon: +43664607055560

prosjektleder anskaffelser
assisterende prosjektleder
avtaleforvalter

  Avrop på denne rammeavtalen vil skje i henhold til prosentvis fordeling på CI1 og simultant bilateralt. Den prosentvise fordelingen gjelder på RHF-nivå, og kan dermed avvike på HF-nivå.


  Unntak fra hovedregelen kan gjøres i følgende tilfeller:
  I. Dersom prioritert leverandørs produkt ut fra en teknisk eller medisinskfaglig begrunnelse ikke er det mest optimale i behandling av den aktuelle pasient.

  II. Dersom prioritert leverandør kan ikke levere produktene innen avtalefestet tid.

  Inntil 10 % av årlig omsatt antall enheter kan brukes til utprøving av produkter, nyemetoder,forskning eller til pasienter med spesielle behov. Dette gjelder både produkter som er og ikke er omfattet av rammeavtalen.


  Alle unntak fra hovedregelen om avrop skal dokumenteres i pasientens journal.

  Prosentvis fordeling:

  1. Prioritet (60%) - Cochlear Norway AS
  2. Prioritet (25%) - Adcanced Bionics AG
  3. Prioritet (15%) - MED-EL Nordic AS

  Angitt prosentandel har et normalavvik på +/- 5 prosentpoeng.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 09.02.2023