Hopp til innhold
logo

Cochleaimplantater med tilhørende utstyr

Avtalen gjelder fra 1. november 2019 til 31. oktober 2021. Avtalen er forlenget til 31. oktober 2023.

Avtalen gjelder levering av cochleaimplantater med tilhørende utstyr

Følgende leverandører er valgt i rangert rekkefølge: 

  1. Cochlear Norway AS / 11940101
  2. Advanced Bionics AG - T1 / 11940104
  3. Advanced Bionics AG - T2 / 11940104
  4. MED-EL Nordic AS - T2 /11940102
  5. Oticon AS / 11940103
Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i avtalene.

Kontaktpersoner hos leverandørene:

COCHLEAR NORWAY AS:
Jørgen Sætre
E-post:  jsatre@cochlear.com
Telefon: 22 59 47 00

MED-EL NORDIC AS
Ben Lewi Hansen
E-post: benlewi.hansen@medel.com
Telefon: 46 53 71 17

Oticon AS
Lars Martin Osen
E-post: LTOS@oticon.com
Telefon: 91 19 61 31

ADVANCED BIONICS AG
Steen Bahne Madsen
Epost: Steen.madsen@advancedbionics.com
Telefon: 25 15 23 99

prosjektleder anskaffelser
assisterende prosjektleder

Avtaleforvalter

​​​

Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer én.

Unntak fra hovedregelen kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut fra en teknisk eller medisinskfaglig begrunnelse ikke er det mest optimale i behandling av den aktuelle pasient.
  2. Dersom prioritert leverandør kan ikke levere produktene innen avtalefestet tid.

Inntil 10 % av årlig omsatt antall enheter kan brukes til utprøving av produkter, nye metoder, forskning eller til pasienter med spesielle behov. Dette gjelder både produkter som er og ikke er omfattet av rammeavtalen.

Alle unntak fra hovedregelen om avrop fra førsterangert leverandør skal dokumenteres i pasientens journal.

I de tilfeller man står overfor en ny implantattype, vil sykehusene forbeholde seg retten til å ikke innføre denne raskere og i et større omfang enn de selv anser som medisinsk og teknisk forsvarlig.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 09.02.2023
Fant du det du lette etter?