logo Sykehusinnkjøp

Datarom – servere, lagring og nettverk

Avtalen gjelder fra 14. januar 2022 til 13. januar 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 13. januar 2025.

Avtalen gjelder levering av servere, lagring og nettverk.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Conscia A/S
Eivind Enok Nilsen
Telefon: +47 934 57 123
E-post: Een@conscia.com

ATEA AS
Svein Lasse Moe
Telefon: 22095000
E-post: Svein.lasse.moe@atea.no

DELL AS
Lasse Kaasa
Telefon: 67116800
E-post: Lasse.kaasa@dell.com

DUSTIN NORWAY AS
Morten Sæther
Telefon: 92 05 45 42
E-post: morten.sather@dustin.no

HEWLETT-PACKARD NORGE AS
Espen Tufte
Telefon: 992 00 992
E-post: espen.tufte@hpe.com

MOVE AS
Even Brenden
Telefon: 66779900
E-post: ebn@move.no

NLOGIC AS
Sunil Malhotra
Telefon: 48069002
E-post: sunil@nlogic.no

PROACT IT NORGE AS
Kjell Sletaker 
Telefon: 94143202
E-post: Kjell.sletaker@proact.no

ETOC AS
Vegard Murstad
Telefon: 92 89 25 08
E-post: vegar@etoc.no

Netsecurity AS
Hugo Fernandez
Telefon: 91840640
E-post: hugo.fernandez@netsecurity.no

NETNORDIC NORWAY AS
Cynthia Smith
Telefon: 901 98 178
E-post: cynthia.smith@netnordic.com

TELENOR NORGE AS
Morten Olafsen
Telefon: 91808881
E-post: Morten.olafsen@telenor.no

 

 

Følgende leverandører er valgt for de tre avtaleområdene:

Nettverk:

1. Atea AS
2. NetNordic Norway AS
3. Telenor Norge AS
4. Etoc AS
5. Netsecurity AS
6. Move AS
7. Conscia
8. Dustin Norway AS
9. nLogic
10. Dell Technologies

Lagring:

1. Move AS
2. Etoc AS
3. Atea AS
4. nLogic
5. Proact IT Norge AS
6. Dustin Norway AS
7. Conscia
8. Dell Technologies
9. Hewlett-Packard Norge AS

Servere:

1. Move AS​​​
2. Dustin Norway AS
3. Atea AS
4. Etoc AS
5. nLogic
6. Proact IT Norge AS
7. Dell Technologies
8. Hewlett-Packard Norge AS
9. Conscia

prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

  Gjennomføring av minikonkurranser

  Alle avrop for på avtalen vil bli foretatt som minikonkurranser mellom leverandørene. Minikonkurranse vil bli gjennomført av dedikerte personer fra hvert RHF. Det vil bli gjennomført tre typer minikonkurranser:

  Produktspesifikk minikonkurranse Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt og hvor utprøving vil bli foretatt.

  Produktspesifikke eller ikke-produktspesifikke avrop kan bli foretatt både på varer og
  tjenester (tilknyttet anskaffelsen).

  Vedrørende A: Produktspesifikk minikonkurranse

  Produktspesifikk minikonkurranse vil bli gjennomført dersom eksisterende utstyr innebærer at skifte av leverandør vil pålegge oppdragsgiveren å anskaffe utstyr som er teknisk uforenlig med eksisterende utstyr, eller som skaper uforholdsmessige store tekniske vanskeligheter ved drift og vedlikehold, altså der vilkårene foreligger enten etter forskrift om offentlige anskaffelser § 13-4 (spesielt bokstav c) eller § 15-1 fjerde ledd.

  Den enkelte oppdragsgiver vil forut for en produktspesifikk minikonkurranse utarbeide en begrunnelse. En oppsummering av denne begrunnelsen vil fremgå av minikonkurransegrunnlaget.
  For anskaffelser med verdi under 100.000,- kan man sette tilbudsfrist ned til 24 timer.

  Vedrørende B: Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt

  Den enkelte oppdragsgiver vil forut for en åpen minikonkurranse utarbeide en beskrivelse av sitt behov i minikonkurransegrunnlaget, samt legge ved en teknisk kravspesifikasjon.

  Denne avropsprosedyren vil i hovedsak benyttes når utfallet av minikonkurransen er avgjørende for produktvalg en periode fremover. Dette kan enten gjøres ved at avrop omfatter opsjoner for å kjøpe flere produkter eller ved at Oppdragsgiver også kan angi at utfallet av minikonkurransen vil være avgjørende for produktvalg som blir lagt til grunn i en periode fremover ved gjennomføring av nye minikonkurranser.

  Dette vil fremgå tydelig for den enkelte minikonkurranse og oppdragsgiver vil legge spesielt stor innsats i slike minikonkurranser.

  Vedrørende C: Minikonkurranse hvor det konkurreres om produkt og hvor utprøving vil bli foretatt

  Som type B minikonkurranse, men hvor man også vil foreta en utprøving av valgte løsning, før man endelig går til bestilling.

  Følgende minikonkurranser kan kjøres for de ulike delområdene:

  Servere: A og B

  Lagring: A, B og C

  Nettverk: A, B og C

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 28.05.2024