logo Sykehusinnkjøp

Dokument- og redigeringsprogramvare

Avtalen varer fra 1. september 2021 til 30. juli 2024, med mulighet for forlengelse til og med 30. juli 2025.

Avtalen gjelder levering av dokument og redigeringsprogramvare.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Foxit Europe GmbH 
Xavier Tricart
Epost: xavier_tricart@foxitsoftware.com
Telefon: +35 387 43 92 516

Lisens til PDF-redigeringsprogramvare

Avtalen gjelder for regionene Vest, Midt, Nord samt Norsk Helsenett og virksomheter tilknyttet tjenestesenteret.

Det er inngått en avtale med Foxit Software for kjøp av lisenser til deres programvare Phantom Pro Business. Dette er en programvare med kraftige redigeringsmuligheter i PDF dokumenter.​

Prosjektleder

Avtaleforvalter

Alt kjøp skal gjennomføres med Foxit Europe GmbH. Kjøp gjennomføres i samsvar med regionale rutiner.​

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 08.02.2023