logo Sykehusinnkjøp

Drivstoff

Avtalen gjelder levering av drivstoff i bulk til tankanlegg for OUS HF, samt levering av drivstoff til alle HF. Avtalene løper til 30. september 2024. Nye nasjonale avtaler er inngått fra 1. oktober 2024.

Avtalen gjelder levering av drivstoff til kjøretøy, samt drivstoff i bulk til OUS HF.

Følgende leverandører er valgt etter prioritert rekkefølge på drivstoff:

 1. Circle K Norge AS. Hovedleverandør som alltid skal benyttes når hensiktsmessig. 
 2. St1 Norge AS.Benyttes dersom 1.prioritet ikke vurderes som hensiktsmessig.

Vedrørende hensiktsmessighet skal kunde vurdere dette utfra at helseforetakenes kjøretøy har sine baser i tilknytning til ulike lokasjoner. Oppdragene kan være både planlagte og ulike typer akutt-/hasteoppdrag. I den grad det er mulig skal man alltid søke å benytte den leverandøren som har høyeste prioritet dersom en slik mulighet foreligger langs den naturlige (normalt korteste) kjøreruten mellom oppdrag eller i tilknytning til den faste lokasjonen for kjøretøyet.

For drivstoff i bulk til OUS HF er følgende leverandør valgt:

      1. Circle K Norge AS.

Kontaktpersoner: 

Circle K Norge AS
Sigurd Lindahl
Telefon: 91 71 78 90 (22 96 25 00 sentral)
Support: no.support@circlekeurope.com
E-post: sigurd.lindahl@circlekeurope.com

St1 Norge AS
Alexander Svensen
Telefon: 22 66 56 74
E-post: alexander.svensen@st1.no 

Prosjektleder

avtaleforvalter

  Circle K Norge AS: 

  Denne avtalen er via Circle K Firmakort – det samme kortet som på utløpende avtale. Dette betyr at brukere av dagens Circle K Firmakort, som er sendt ut den senere tid, vil bli automatisk bli overført til ny avtale gjeldende fra 01.12.2020.

  De foretak som i dag ikke har kort eller mangler kort, sender e-post til avtaleansvarlig i Circle K, Sigurd Lindahl, telefon 91 71 78 90. Vedrørende daglige spørsmål som bestilling eller sperring av kort - ring telefon 22 96 25 00 og tast 3 for Circle K Firmakort. Det gjøres oppmerksom på at for de som har kort utstedt av Leaseplan, vil disse kortene fungere videre og bli overført til ny avtale.

  St1 Norge AS: 

  De foretak som i dag ikke har kort eller mangler kort, sender e-post til euroshell@st1.no. Vedrørende daglige spørsmål som bestilling eller sperring av kort - ring telefon 22 66 56 00. Kort kan også bestilles/sperres i Shell FleetHub. St1 tilbyr tilgang til nettbasert løsning til ansvarlig leder / rette vedkommende på hver avdeling for enda raskere og mer effektiv administrasjon av bilparken.

  Om leverandør har tilbud på drivstoff som er bedre for kunde på kjøpstidspunktet enn det som fremkommer av denne avtalen, skal kunde faktureres med beste/laveste pris (BestOfAvtale). 

  Drivstoffkort skal leveres kunde uten ekstra kostander, kunde avgjør om en skal nytte 1- eller 2 kort løsning (bil – og eller personkort).

  Leverdør skal i hele avtaleperioden kunne tilby kortdistribusjon, uten ekstra kostand, med våre avtalebetingelser via oppdragsgivers leasingselskap for biler.​

  Melding fra Circle K Norge AS 8.4.2022 vedr. Adblue:

  Vi har ingen signaler fra vår leverandør på produktmangel når det gjelder Adblue. Under 25% av det norske markedet dekkes av leveranser fra Russland og dette er utelukkende i form av direkte leveranser til sluttkunder – ikke bensinstasjonsnettverket. 

  En eventuell fremtidig mangel på Adblue/Urea i Europa vil kun inntreffe dersom vi får en dramatisk endring i gasstilførsel til Europa (full stopp i leveranse fra Russland, utvidelse av krig etc.).

  Det skal altså ytterligere «sjokk» i verdikjeden til før det blir problemer med Adblue, og det er ikke mer sannsynlig at dette inntreffer enn problemer med andre samfunnskritiske leveranser som mat eller drivstoff. 

  Ved full stopp i produksjon har vi mer enn 1 måneds forbruk av Adblue i Norge, men vi har altså ingen indikasjoner på at dette vil inntreffe. 

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.05.2024