logo Sykehusinnkjøp

Elektrisk kraft

Avtalen gjelder fra 01.08.2023 til 31.07.2025 og kan deretter prolongeres ett år av gangen i maksimalt to år.

Avtalen gjelder fysisk levering av elektrisk kraft til bygninger som kunde eier eller leier.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Entelios AS
Salgssjef Lars Petter Hansen
E-post: lars.petter.hansen@entelios.com  
Telefon: 957 75 505

Andre kontaktpersoner hos leverandør:

Rådgiver og finansiell forvaltning: 

Tobias Söderberg, porteføljeforvalter I 
Telefon +46 842518531
E-post: Tobias.soderberg@entelios.com

Andreas Myhre, porteføljeforvalter II
Telefon: 38608109 
E-post Andreas.myhre@entelios.com

Faktura- og driftsansvarlig m/ anleggs-administrasjon: 

Leder business-support Emil Koniarz
E-post: Emil.koniarz@entelios.com

Driftsansvarlig Kjetil Flatnes
E-post: Kjetil.flatnes@entelios.com  / Support.Norway@entelios.com
Telefon: 386 08 565 

Energi- og effektreduksjon:

Salgssjef energitjenester Mattias Harrysson
E-post: Mattias.harrysson@entelios.com
Telefon: 954 89 210 

prosjektleder

Avtaleforvalter

Alle anlegg som er aktive, primo juni 2019, hos tidligere leverandører, Kinect Energy AS for Helse Sør Øst RHF og Fjordkraft AS for Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Hese Vest RHF vil bli overført felles til ny leverandør pr 1. august 2019.

For innmelding av nye anlegg skal det nyttes et egen innmeldingsskjema, se under Dokumenter.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 28.05.2024