logo Sykehusinnkjøp

Elektriske ambulansebårer

Avtalen gjelder fra 20.10.2023 til 19.10.2025, Helse Midt-Norge tiltrer 20.01.2024. Avtalen kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av elektriske ambulansebårer.

Kunden skal, i samarbeid med Leverandøren, utarbeide bestillingsrutiner som ivaretar hensynet til begge parter. Leverandøren forplikter seg til elektronisk samhandling med de virksomheter som er tilsluttet avtalen for å håndtere bestillinger under avtalen i henhold til Avtale om elektronisk samhandling.

Emergency Norway AS
Ronny Sørensen
Telefon: +47 908 53 990
E-post: ronny.sorensen@emergencynorway.no

 

prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post konsulenter@sykehusinnkjop.no

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 04.04.2024