logo Sykehusinnkjøp

Forbruksmateriell til ernæring

Avtalen gjelder fra 01. mai 2020 til 30. april 2022. Avtalen er prolongert til 30. april 2024

Avtalen gjelder leveranse av forbruksmateriell til enteral ernæring. 

Kontaktinformasjon til leverandører:
 
Fresenius kabi Norge AS
Avtalenummer: 10770201
Kontaktperson:Grete Vigdal
Tlf: 918 87 132
 
Danone AS
Avtalenummer: 10770205
Kontaktperson: Mette Drakenberg
Tlf: +46 73 36 65 319​
 
Mediplast AS
Avtalenummer: 10770203
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen,
Tlf: 911 61 846
 
KvinTo AS
Avtalenummer: 10770202
Kontaktperson: Ingunn Sanner
Tlf: 98 22 55 76
E-post/mobil Kundeserivce: post@kvinto.no / 982 25 574
 
Avanos Medical Sverige AB
Avtalenummer: 10770204
Kontaktperson: Madelene Fjällman
Tlf: +46 76 10 53 263

Deltilbud 1.1 - Gravitasjonssett
Leverandør: Fresenius kabi Norge AS
 
Deltilbud 1.2 - Pose/beholder uten sett
Leverandør: Danone AS
 
Deltilbud 1.3 - Bolus adapter
Leverandør: Fresenius kabi Norge AS
 
Deltilbud 1.4 - Adapter til tåteflasker
Leverandør: Fresenius kabi Norge AS
 
Deltilbud 1.6 - Kork/hette til Enfit-medisinport
Leverandør: Mediplast AS
 
Deltilbud 2.1 - 2.6 - Enterale sprøyter - engangs flere størrelser
Leverandør: KvinTo AS
 
Deltilbud 2.7 - Enterale sprøyter - engangs 100ml
Leverandør: KvinTo AS
 
Deltilbud 2.8 - 2.13 - Enterale sprøyter - flergangs flere størrelser
Leverandør: KvinTo AS
 
Deltilbud 2.14 Enterale sprøyter - Flergangs 100ml
Leverandør: KvinTo AS
 
Deltilbud 2.15 Kork til EnFit sprøyter - engangs
Leverandør: KvinTo AS
 
Deltilbud 2.16 - Kork til EnFit sprøyter - flergangs
Leverandør: KvinTo AS
Deltilbud 2.17 - 2-18 - Opptrekksstrå
Leverandør: Mediplast AS
 
Deltilbud 2.19 - EnFit adapter - Gastroduodenal sonde (sumpsonde)
Leverandør: Danone AS
 
Deltilbud 3.1 - Aspirasjonssett
Leverandør: Avanos Medical Sverige AB
 
Øvrige produkter lagt inn på avtale etter avtalestart:
Ernæringssonder og forlengelsesslanger
Leverandør: Danone AS
 
Ernæringssonder, Mobile pumpesett og sett til tåteflaske
Leverandør: Fresenius kabi Norge AS

Rådgiver innkjøp

  Denne avtalen har ingen spesielle avropsmekanismer. For bestilling av produkter på denne avtalen benyttes gjeldene bestillingssystem og rutine ved aktuelt helseforetak i regionen.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 27.02.2023