logo Sykehusinnkjøp

Finansielle revisjonstjenester

Avtalene gjelder fra 1. juli 2020 til 30. juni 2024.

Avtaler omfatter levering av finansielle revisjonstjenester.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Pricewaterhouse Coopers AS
Terje Tvedt
Telefon: 23 11 91 30
E-post Terje.tvedt@bdo.no

BDO AS
Hans-Christian Berger
Telefon: 952 60 390.
E-post hans-christian.berger@pwc.com

Det er inngått regionale avtaler, med to ulike leverandører.

BDO AS er leverandør til Helse Nord RHF, Helse Midt Norge RHF og Helse Vest RHF, Sykehusinnkjop HF og Sykhusbygg HF, mens Pricewaterhouse Coopers AS er leverandør til Helse Sør-Øst RHF. 

avtaleforvalter

Helse Nord RHF:

Jan-Petter Monsen . E-post: jan-petter.monsen@helse-nord.no. Telefon: 900 53 840.

Helse Midt-Norge RHF:

Anne-Marie Barane. E-post: anne-mari@helse-midt.no. Telefon: 930 33 931

Helse Vest RHF:

Tove Trovatn. E-post: tove.trovatn@helse-vest.no. Telefon: 97574894.

Helse Sør-Øst RFH:

Ole Christian Een Teigen E-post: Ole.christian.een.teigen@helsesorost.no. Telefon: 414 62 127

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.12.2022