logo

Forsikringsmeglertjenester

Avtalen gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2022. Avtalen er prolongert til 31. mai 2024.

Avtalen gjelder levering av forsikringsmeglertjenester. I dette inngår megling av forsikringer og oppfølging av eksisterende forsikringsavtaler.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Waco Forsikringsmegling AS
Stig Blesvik Eriksen
Telefon: +47 920 56 880
E-post: stig@waco.no.

Leverandøren har igjen inngått avtale med følgende forsikringsselskaper fordelt på regioner:

Helse Midt-Norge RHF:

 • Eiendoms- og avbruddsforsikring, ea kr. 500 000: Gjensidige
 • Ansvarsforsikring, ea kr. 250 000: Gjensidige
 • Styreansvar: Gjensidige
 • Motorkjøretøy, ea kr. 25.000: Gjensidige
 • Transportforsikring: Gjensidige
 • Reiseforsikring: Gouda (Gjensidige)
 • Gruppeliv: KLP
 • Personalforsikring og ulykke: KLP

Helse Sør-Øst RHF:

 • Eiendoms- og avbruddsforsikring, ea kr. 250 000: Gjensidige
 • Ansvarsforsikring, ea kr. 250 000: Gjensidige
 • Styreansvar: Gjensidige
 • Motorkjøretøy, ea kr. 25.000: Protector
 • Transportforsikring: Gjensidige
 • Reiseforsikring: Guoda (Gjensidige)
 • Gruppeliv: KLP
 • Personalforsikring og ulykke: KLP

Helse Nord RHF

 • Eiendoms- og avbruddsforsikring, ea kr. 250 000: Gjensidige​
 • Ansvarsforsikring, ea kr. 250 000: Gjensidige
 • Motorkjøretøy, ea kr. 25.000: Protector
 • Transportforsikring: Gjensidige
 • Reiseforsikring: Gouda (Gjensidige)
 • Gruppeliv: DNB
 • Personalforsikring og ulykke: KLP

Helse Vest RHF 

 • Eiendoms- og avbruddsforsikring, ea kr. 1000000: Gjensidige
 • Ansvarsforsikring, ea kr. 250 000: Gjensidige
 • Motorkjøretøy: Protector
 • Transportforsikring: Gjensidige
 • Reiseforsikring: Europeiske (IF)
 • Gruppeliv: Protector
 • Personalforsikring og ulykke: KLP

Sykehusinnkjøp:

 • Eiendomsforsikring: Gjensidige
 • Reiselivsforsikring: Europeiske (IF)
 • Gruppeliv: Protector
 • Personalforsikringer: DNB​

prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

På intranettsidene ute i helseregionene er det lagt ut en lenke til Wacos forsikringsportal. Her vil det ligge nærmere opplysninger om hvordan du bruker avtalen.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

​​​​
Sist oppdatert 10.02.2023