logo Sykehusinnkjøp

Gjenvinningskraft - sluttbrukeravtaler

Avtalen er gyldig fra 01. januar 2022 til 01. januar 2026.

Avtalen omfatter mottak av gjenvinningskraft. 

​Kontaktinformasjon til leverandører:

Elkem ASA
Terje Omland
E-post: terje.omland@elkem.com

Salten Energigjenvinning AS (Elkem ASA)
Terje Omland
E-post: terje.omland@elkem.com

Fortum Oslo Varme AS (Hafslund Oslo Celsio AS)​
Lars Petter Hansen
E-post: lars.petter.hansen@entelios.com​

Eidsiva Bioenergi AS
Einar Hoff
E-post: einar.hoff@eidsiva.no​​​

​Sykehusinnkjøp HF har i regi av de 4 regionale helseforetakene inngått avtaler om mottak av gjenvinningskraft. Gjenvinningskraft er el-kraft som blir produsert av energi fra norsk industri som ellers ville ha gått til spille. I årsrapporten knytt til energiforbruk i norske sykehus, vil det i 2022 bli rapportert at om lag 2/3 av el-kraft forbruket kjem frå gjenvinningskraft.

rådgiver innkjøp

Avtaleforvalter

Rammeavtalene ligger på ProWeb og er tilgjengelig for HF'ene der. Hvert RHF har også lastet dem i sine systemer. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 25.01.2023