logo

Granskningsskjermer

Avtalen gjelder fra 17. mars 2020 til 16. mars 2022. Den er prolongert til 16. mars 2024.

Avtalengjelder levering av gransknings- og observasjonsskjermer med tilbehør.

I dette inngår sentralt overvåkingssystem, mammografi og diagnostikkskjermer nivå 1 og 2 for primærgruppene radiologi, samt for primærgruppene kliniker/radiograf/radiolog.

Det leveres også en granskningsskjerm tiltenkt modalitet tekniker på nivå 2.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Atea (avtalenummer 11080201)
Vidar Strømsvåg
E-post Vidar.Stromsvag@atea.no​

Følgende produkter er en del av avtalen (bruksområde / skjermstørrelse / modell):

Mammografi 5MP Monochrome / 21.3" / Eizo RadiForce GX550 (selges kun i par)

Diagonstikk nivå 1 Farge 3MP+ (primærgruppe radiolog) / 21.3" / Eizo RadiForce RX350

Diagonstikk nivå 1 Farge 2MP+ (primærgruppe radiolog) / 21.3" / Eizo RadiForce RX250

Diagonstikk nivå 2 Farge 2MP (primærgruppe kliniker/radiograf/radiolog) / 24,1" / Eizo RadiForce MX242W

Diagonstikk nivå 2 Farge 2MP (primærgruppe kliniker/radiograf/radiolog) / 21.3" / Eizo RadiForce MX215

Modalitet tekniker nivå 2 1MP+ (radiograf) / 19.0" / Eizo RadiForce MX191-X

prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 09.02.2023