logo

Mat og drikke- Grossistvarer

Avtalen gjelder fra 2. april 2022 til 1. april 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter grossistvarer som omhandler mat og drikke. 

Kontaktinformasjon til leverandører:

Servicegrossistene AS
Kristian Sundbye
Epost: kristian@sg.no 
mobil: 98 29 51 15

På dette område er det tildelt nasjonal avtale på Grossistvarer.

  • Servicegrossistene AS avtalenummer 12900101

Prosjektleder

avtaleforvalter

Før avtalen kan tas i bruk må det enkelte helseforetak kontakte leverandør for å gjennomføre nødvendige implementeringsaktiviteter for de tjenester som skal benyttes.

Ved behov for ytterligere veilednign for bruk av avtalen, se kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Sist oppdatert 11.01.2023