logo Sykehusinnkjøp

Mat og drikke- Grossistvarer

Avtalen gjelder fra 2. april 2022 til 1. april 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert med 1 år til og med 1. april 2025.

Avtalen omfatter grossistvarer som omhandler mat og drikke. 

Kontaktinformasjon til leverandører:

Servicegrossistene AS
Kristian Sundbye
Epost: kristian@sg.no 
mobil: 98 29 51 15

På dette område er det tildelt nasjonal avtale på Grossistvarer.

 • Servicegrossistene AS avtalenummer 12900101

Prosjektleder

avtaleforvalter

  Før avtalen kan tas i bruk må det enkelte helseforetak kontakte leverandør for å gjennomføre nødvendige implementeringsaktiviteter for de tjenester som skal benyttes.

  Ved behov for ytterligere veilednign for bruk av avtalen, se kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp. 

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Sist oppdatert 21.02.2024