logo Sykehusinnkjøp

Hemodialyse

Avtalen er forlenget til 31. august 2024, med mulighet forlengelse inntil ett år. Delkontrakt 1 - Maskiner for HD/HDF er forlenget til 31. Januar 2025, med mulighet for forlengelse inntil ett år.

Avtalen gjelder levering av utstyr og maskiner til hemodialysebehandling. 

Kontaktinformasjon til leverandører:

Vantive AS (tidligere Baxter)
Joakim Back Harsmann
Telefon:  +45 40 10 06 06  
E-post: Joakim_Bach_Harsmann@baxter.com

Mediplast AS
Marit Vee Akselsen
Telefon: 32 88 11 00
E-post: Marit.Vee.Akselsen@mediplast.com

Medtronic AS
Mats Aasgaard​
Telefon: 26 72 68 51
E-post: avtaler@medtronic.com

Nordic MedCom AB
Robert Agerskog
Telefon: +46 (0)33 20 89 96
E-post: ra@nordicmedcom.se

Scan-Med AS
Bjørn H. Johnsen
Telefon: 32 26 53 35
E-post: scan-med@scan-med.no

Vingmed AS
Stian Di Vita
Telefon: 99 57 03 29
E-post: stian.di.vita@vingmed-as.no

Avtalen er delt inn i 12 forskjellige delkontrakter, med hver sine leverandører:

 • Delkontrakt 1: ​Maskiner for HD/HDF
  ​1. Prioritet: Vingmed AS, avtalenummer: 11310309​
  2. Prioritet: Nordic MedCom AB, avtalenummer: 11310307
  3. Prioritet: Baxter AS, avtalenummer: 11310306
  4. Prioritet: Scan-Med AS, avtalenummer: ​11310308​
 • Delkontrakt 2: Forbruksmateriell til eksisterende Fresenius maskiner
  Leverandør: Vingmed AS
  Avtalenummer: 11310305
 • Delkontrakt 3: Forbruksmateriell til eksisterende Nikkisio maskiner
  Leverandør: Scan-Med AS Norway
  Avtalenummer: 11310304

 • Delkontrakt 4: Forbruksmateriell til eksisterende Gambro maskiner
  Leverandør: Baxter AS
  Avtalenummer: 11310301

 • Delkontrakt 5: Dialysekonsentrat
  Leverandør: Baxter AS
  Avtalenummer: 11310301

 • Delkontrakt 6: Dialysator
  Leverandør: Scan-Med AS Norway
  Avtalenummer: 11310304

 • Delkontrakt 7: På-/avkoblingssett
  Leverandør: Mediplast AS
  Avtalenummer: 11310302

 • Delkontrakt 8a: Perifer kateternål/plastkanyle
  Leverandør: Medtronic AS
  Avtalenummer:11310303

 • Delkontrakt 8b: Fistelnåler – spiss nål m/ sikkerhetsanordning
  Leverandør: Scan-Med AS Norway
  Avtalenummer: 11310304

 • Delkontrakt 9: Fistelnåler - butt nål m/ skorpefjerner
  Leverandør: Vingmed AS
  Avtalenummer: 11310305

 • Delkontrakt 10: Fistelnåler – spiss nål u/ sikkerhetsanordning
  Leverandør: Scan-Med AS Norway
  Avtalenummer: 11310304

 • Delkontrakt 11: Mobilt vannrenseanlegg
  Leverandør: Baxter AS
  Avtalenummer: 11310301

prosjektleder anskaffelser

avtaleforvalter
​​​

  Ved kjøp eller leie av nye maskiner skal det gjennomføres minikonkurranser mellom de valgte leverandørene. Minikonkurransene gjennomføres som et samarbeid mellom bestillende avdeling og Sykehusinnkjøp. 

  Det er utarbeidet dokumenter som brukes for gjennomføring av minikonkurransene. Helseforetakene velger selv om de skal kjøpe eller leie nye maskiner på pay per treatment-avtale (PPT). PPT-avtale gjelder kun ved utskiftning av hele maskinparker ved dialyseavdelingene.

  Dokumentene for gjennomføring av minikonkurranse, tilsendes på forespørsel ved å kontakte avtaleforvalter eller prosjektleder for avtalen.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 04.04.2024