logo Sykehusinnkjøp

Hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon

Avtalen gjelder fra 1. november 2022 til 31. oktober 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Abbott Medical Norway
Magnus Hagstrøm-Sjaastad
Telefon: +47 928 65 529
E-post: magnus.hagstromsjaastad@abbott.com

Boston Scientific Nordic
Gitte Hove
Telefon: +46 42 25 69 30
E-post tendernordic@bsci.com

Brage Medical
Sven Arn​e Ulrichsen
Telefon: 32 83 59 00
E-post svane@bragemedical.no

Edwards Lifesciences Nordic
Emil Olsson
Telefon: +46 723 510 627
E-post Bids_tender_nordic@edwards.com

Medtronic Norge AS
Elin Olsen
Telefon: +45 27 79 76 27
E-post avtaler@medtronic.no​

Det er inngått avtale med 5 leverandører fordelt på 4 delområder. Leverandør med høyest produktrangering skal anvendes ved avrop.
 
Produkter i rangert rekkefølge (leverandør/produkt):


Deltilbud 1 Selvekspanderende klaff
 
​1. Medtronic Norge - EvolutPRO+
2. Medtronic Norge - EvolutR
3. Abbott Medical Norway - Navitor
4. Boston Scientific Nordic - Acurate neo2
5. Brage Medical - Allegra
 
​Deltilbud 2 Pulmonal klaff, liten anatomi
 
Produkter i rangert rekkefølge (leverandør/produkt):
 
1. Edwards Lifesciences Nordic -Sapien 3
2. Medtronic Norge - Melody
 
Deltilbud 3 Pulmonal klaff, stor anatomi

1. Edwards Lifesciences Nordic - Sapien 3
 
Deltilbud 4 Ballongekspanderende klaff
 
Produkter i rangert rekkefølge (leverandør/produkt):​
 
1. Edwards Lifesciences Nordic - Sapien 3
2. Edwards Lifesciences Nordic - Sapien 3 ULTRA

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

  Behandlende lege vil i hvert tilfelle foreta en behovsvurdering for den enkelte pasient, basert på ulike parametere:

  • ​Pasientens anatomi, helsetilstand og indikasjon
  • Klaffens tekniske løsning ift. det konkrete behovet.
  Med mindre pasientens behov eller operatørens vurdering tilsier noe annet, skal Kunden kjøpe fra Leverandøren med høyest prioritet.


  Unntak fra punkt 2.1. kan gjøres i følgende tilfeller:

  I. Prioritert leverandør etter forespørsel ikke kan levere produktene.

  II. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er det beste alternativet. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

  III. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter, som ikke er på rammeavtalen, for bruk i studier.

  Unntak etter I besluttes av ansvarlig behandlende lege/klinikk. Unntak etter II besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Hvilke produkter som skal prøves ut etter III bestemmes av det enkelte helseforetak.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 26.06.2024