Hopp til innhold
logo

Hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon

Avtalen gjelder fra 1. november 2022 til 31. oktober 2024.

Avtalen gjelder hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon.

Det er inngått avtale med fem leverandører på dette området.

Følgende leverandører er valgt:

  1. Abbott Medical Norway
  2. Boston Scientific Nordic
  3. Brage Medical
  4. Edwards Lifesciences Nordic
  5. Medtronic Norge AS

Kontaktinformasjon til leverandører:

Produkter på avtale:

Det er inngått avtale med 5 leverandører fordelt på 4 delområder. Leverandør med høyest produktrangering skal anvendes ved avrop.

Produkter i rangert rekkefølge (leverandør/produkt):

Deltilbud 1 Selvekspanderende klaff

​1. Medtronic Norge - EvolutPRO+
2. Medtronic Norge - EvolutR
3. Abbott Medical Norway - Navitor
4. Boston Scientific Nordic - Acurate neo2
5. Brage Medical - Allegra

​Deltilbud 2 Pulmonal klaff, liten anatomi

Produkter i rangert rekkefølge (leverandør/produkt):

1. Edwards Lifesciences Nordic -Sapien 3
2. Medtronic Norge - Melody

Deltilbud 3 Pulmonal klaff, stor anatomi

1. Edwards Lifesciences Nordic - Sapien 3

Deltilbud 4 Ballongekspanderende klaff

Produkter i rangert rekkefølge (leverandør/produkt):​

1. Edwards Lifesciences Nordic - Sapien 3
2. Edwards Lifesciences Nordic - Sapien 3 ULTRA

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
prosjektleder anskaffelser

Aina Birgitte Jokirådgiver anskaffelseravtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no

Behandlende lege vil i hvert tilfelle foreta en behovsvurdering for den enkelte pasient, basert på ulike parametere:

  • ​Pasientens anatomi, helsetilstand og indikasjon
  • Klaffens tekniske løsning ift. det konkrete behovet.
Med mindre pasientens behov eller operatørens vurdering tilsier noe annet, skal Kunden kjøpe fra Leverandøren med høyest prioritet.


Unntak fra punkt 2.1. kan gjøres i følgende tilfeller:

I. Prioritert leverandør etter forespørsel ikke kan levere produktene.

II. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er det beste alternativet. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

III. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter, som ikke er på rammeavtalen, for bruk i studier.

Unntak etter I besluttes av ansvarlig behandlende lege/klinikk. Unntak etter II besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Hvilke produkter som skal prøves ut etter III bestemmes av det enkelte helseforetak.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 29.12.2022
Fant du det du lette etter?