logo Sykehusinnkjøp

Hygieneprodukter - Desinfeksjonsmidler

Avtalene gjelder fra 10. januar 2022 til 9. januar 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 9. januar 2025.

Avtalen gjelder levering av hygieneprodukter: desinfeksjonsmidler og dispenserprodukt for hånddesinfeksjon, såpe og krem.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Brage Medical AS
Sven Arne Ulrichsen
Telefon: 32 83 59 00
E-post: info@bragemedical.no

Kiiltoclean AS
Henrik Skibrek
Telefon: 932 49 025
E-post: Henrik.skibrek@kiilto.com

Mediq Norge AS
Kenneth Holth
Telefon: +47 934 64 307
E-post: kenneth.holth@mediq.com

Norengros AS
Bernhard Kaliszuk
Telefon: +47 400 87 018
E-post: bernhard.kaliszuk@norengros.no​

Palliance AS
Per Christian Eggen
Telefon: +47 920 33 624
E-post: pce@palliance.no

PartnerMed AS
Siri Risvik Engen
Telefon: +47 905 62 132
E-post: siri@partnermed.no

Softox Solutions AS
Ingrid Juven
Telefon: +47 918 76 165
E-post: ingrid@soft-ox.com

Vingmed AS
Henriette Tomassen
Telefon: 99 23 39 20
E-post: henriette.tomassen@vingmed-as.no

Avtalen er delt inn i 24 delkontrakter med hver sine leverandører: 

 1. Desinfeksjonsmidler, pulver/tabletter, teknisk, pereddiksyre
  Leverandør: Brage Medical AS, Avtalenummer: 12770101
 2. Desinfeksjonsmidler, pulver/tabletter, teknisk, Pentakalium-bis(peroksimonosulfat)- bis(sulfat)
  Leverandør: Brage Medical AS, Avtalenummer: 12770101
 3. Desinfeksjonsmidler, kluter/serviettørk, teknisk, overfalte, pereddiksyre
  Leverandør: Palliance AS, Avtalenummer: 12770105
 4. Desinfeksjonsmidler, kluter/serviettørk, teknisk, medisinsk utstyr, pereddiksyre
  Leverandør: Norengros AS, Avtalenummer: 12770104
 5. Desinfeksjonsmidler, kluter/serviettørk, teknisk, hydrogenperoksid
  Leverandør: Norengros AS, Avtalenummer: 12770104
 6. Desinfeksjonsmidler, ferdig utblandet, teknisk, Hydrogenperoksid
  Leverandør: Palliance AS, Avtalenummer: 12770105
 7. Desinfeksjonsmidler, ferdig utblandet, teknisk, klordioksid, hypoklorsyre eller annen klorforbindelse
  Leverandør: Partnermed AS, Avtalenummer: 12770106
 8. Desinfeksjonsmidler, Kluter og flytende, teknisk, klordioksid, til prober
  Leverandør: Vingmed AS, Avtalenummer: 12770109
 9. Desinfeksjonsmidler, flytende, teknisk, alkohol
  (Gjelder Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Midt-Norge)
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770110
 10. Desinfeksjonsmidler, kluter/serviettørk, teknisk, alkohol
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 11. Desinfeksjonsmidler, kluter/serviettørk, kontor/skjerm/tastatur, alkohol
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 12. Injeksjonstørk, hud, alkohol
  Leverandør: Mediq Norge AS, Avtalenummer: 12770103
 13. Desinfeksjonstørk, Koblinger og hetteglass, sluttsterilisert alkohol
  Leverandør: Partnermed AS, Avtalenummer: 12770106
 14. Hånddesinfeksjonsmidler, servietter (alkohol)
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 15. Hånddesinfeksjonsmidler, flasker (alkohol)
  (Gjelder Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Midt-Norge)
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770110
 16. Hånddesinfeksjonsmidler, flasker (uten alkohol):
  Leverandør: Softox Solutions AS, Avtalenummer: 12770108
 17. Rengjøringsklut, overflate/utstyr (uten alkohol) 
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 18. Hånddesinfeksjon, såpe og krem for manuell dispenser, pose
  (Gjelder Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst)
  Leverandør: Mediq Norge AS, Avtalenummer: 12770107
 19. ​Hånddesinfeksjon for manuell dispenser, flaske/tråd- (stål-) dispenser
  (Gjelder Helse Nord og Helse Midt-Norge) 
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770111
 20. ​Såpe og krem for manuell dispenser, flaske/tråd- (stål-) dispenser
  (Gjelder Helse Nord og Helse Midt-Norge) 
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770111
 21. Hånddesinfeksjon og såpe for berøringsfri dispenser
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 22. Hånddesinfeksjonsmidler, kirurgisk med langtidseffekt
  1. Prioritet: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
  2. Prioritet: Mediq Norge AS, Avtalenummer: 12770103
 23. Hånddesinfeksjonsmidler, kirurgisk uten langtidseffekt
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102
 24. Hånddesinfeksjonsmidler, gulvstativ
  Leverandør: Kiiltoclean AS, Avtalenummer: 12770102

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

  For delkontrakt 22 - kirurgisk hånddesinfeksjon med langtidseffekter er det tildelt parallelle rammeavtaler i prioritert rekkefølge med avropsmekanisme: 

  Avrop på rammeavtalene vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1

  Unntak fra hovedregel om avrop
  Unntak fra kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut ifra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes.
  2. Dersom prioritert leverandørs produkt ikke kan brukes ut ifra bygningsmessige forhold hos kunden.
  3. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid​
  Unntak etter I og II besluttes av ledelsen ved den enkelte avdeling.

  I slike tilfeller skal avrop skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til unntaket.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 26.06.2024