logo Sykehusinnkjøp

Hygieneprodukter - Smittevern

Kjøpsavtalen gjelder fra 1. juni 2024 til 31. mai 2025.

Avtalen gjelder levering av hygieneprodukter, smittevernprodukter.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Abena Norge AS
Reidun Wilberg
Telefon: 404 992 95
E-post: rew@abena.no

Mediq Norge AS
Lars Tveit 
Telefon: 412 16 700
E-post: Lars.tveit@mediq.com

Medon Scandinavia AS
Alison Nøland
Telefon: 917 90 396
E-post: anoeland@medonscandinavia.com

Mölnlycke Health Care AS
Glenn Elvestad
Telefon: 928 15 260
E-post: glenn.elvestad@molnlycke.com

Norengros AS
Bernhard Kaliszuk
Telefon: 40 08 70 18
E-post: Bernhard.Kaliszuk@norengros.no

Uniqon Protection AS
Tormod Almås
Telefon: 988 99 475
E-post: tormod.a@uniqon.no

 

Det er inngått avtale med seks leverandører, fordelt på syv delområder.

OBS! Merk at hver region ikke nødvendigvis skal gjøre avrop alle varelinjer selv om de er kunde på et avtalenummer. Kjøpsavtalen er utarbeidet etter innmeldt behov per region på varelinjenivå. Konverteringslisten inneholder informasjon om hvilket RHF som skal gjøre avrop på hvilke varelinjer. Ta kontakt med avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no for ytterligere informasjon rundt dette.

​Delområde 1: Åndedrettsvern
Leverandør: Uniqon Protection AS
Avtalenummer: 10630401
Kunde: Helse Midt-Norge

Delområde 2: Øyebeskyttelse, brille, flergangs
Leverandør: Medon Scandinavia AS
Avtalenummer: 10630402
Kunde: Helse Vest og Helse Midt-Norge (OBS! Merk at hvert RHF skal gjøre avrop på ulike varelinjer på denne avtalen)

Delområde 3: Munnbind
Leverandør: Abena Norge AS
Avtalenummer: 10630403
Kunde: Helse Vest og Helse Nord

Delområde 4: Smittefrakker, engangs
Leverandør: Mediq Norge AS
Avtalenummer: 10630404
Kunde: Helse Sør-Øst og Helse Nord (OBS! Merk at hvert RHF skal gjøre avrop på ulike varelinjer på denne avtalen)

Delområde 5: Stellefrakker, engangs
Leverandør: Norengros AS
Avtalenummer: 10630405
Kunde: Alle RHF (OBS! Merk at hvert RHF skal gjøre avrop på ulike varelinjer på denne avtalen)

Delområde 6: Plastforklær, armbeskyttere og skoovertrekk, usterile
Leverandør: Abena Norge AS
Avtalenummer: 10630407
Kunde: Alle RHF (OBS! Merk at hvert RHF skal gjøre avrop på ulike varelinjer på denne avtalen)

Delområde 7: Forkle, 2-lags
​Leverandør: Mölnlycke Health Care AS 
Avtalenummer: 10630406
Kunde: Alle RHF

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 26.06.2024