logo Sykehusinnkjøp

Hygieneprodukter - Smittevern

Avtalen gjelder fra 01. juni 2020 til 31. mai 2022. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Hovedgruppe 1 - smittevernprodukter er forlenget til 31. mai 2024.

Avtalen gjelder levering av hygiene- og pasientpleieprodukter, og er delt inn i fire hovedgrupper fordelt på 30 deltilbud. ​

Kontaktinformasjon til leverandører:

MEDI PARTNER AS
NE Backoffice
E-post: nebackoffice@norengros.no

KCI MEDICAL AS
Torstein Hegland
Telefon: +47 907 71 743
E-post: thegland@solventum.com

ABENA NORGE AS
Nina Berdal Berg
Telefon: 920 93 566
E-post: nibe@abena.no

MÖLNLYCKE HEALTH CARE AS
Stian Magnus Hognes
Telefon: 800 16 178
E-post: csc.no@molnlycke.com

NORENGROS AS
Linn Lysfjord Fasting
Telefon: 22 66 62 31
E-post: nebackoffice@norengros.no

ONEMED AS
Trond Ole Molden
Telefon: 452 05 980
E-post: trond.ole.molden@onemed.com

 

Deltilbud / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 1: Åndedrettsvern / 3M Norge AS / 10630301

Deltilbud 2:  Vernebrille (beskyttelsesbrille) / Norengros AS / 10630305 

Deltilbud 3: Munnbind / Mediplast AS / 10630303 / kun Helse Vest RHF

Deltilbud 4: Smittefrakker, engangs / OneMed AS / 10630307 / Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF

Deltilbud 5: Smittefrakker, engangs / OneMed AS / 10630306 / Helse Sør-Øst RHF

Deltilbud 6: Stellefrakker, engangs / Abena Hygiene AS / 10630302

Deltilbud 7: Plastforklær, armbeskyttere og skotrekk, usterile / Abena Hygiene AS / 10630302 

Deltilbud 9: Forkle, 2-lags / Mölnlycke Health Care AS / 10630304

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

  Deltilbud 14 og 15:

  Avrop på rammeavtalene vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1. Unntak kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes pga. allergi eller utfordringer med sterk lukt ut i fra bygningsmessige forhold og ventilasjon.
  2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.

  Unntak etter 1 og 2 besluttes av ansvarlig ved den enkelte avdeling. I slike tilfeller skal avrop skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til unntaket.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 14.02.2023