Hopp til innhold
logo

Inkontinensprodukter

Avtalen består av flere kontrakter med ulike avtaleperioder.

Avtalen gjelder levering av inkontinensprodukter fordelt på 40 delkontrakter og består av tre produktgrupper:

  • ​Avføringkontrollprodukter
  • Bind, bleier og truser
  • Urologiske katerere

Abena Norge AS
Rune Bjerkestrand
E-post: rubj@abena.no​
Telefon: 90995373​

Adcare AS
Christian Ulrichsen
E-post: christian.ulrichsen@adcare.no​
Telefon: 67 53 33 44​
 
B. Braun Medical AS
Siv Holthe
E-post: siv.holthe@bbraun.com / Avtaleforvaltning.no@bbraun.com
Telefon: 40922905

Coloplast Norge AS
Bjørn Christian Tollerud
E-post: nobct@coloplast.com 
Telefon: 97787774

ConvaTec Norway AS
Wenche Strøm-Magnussen
E-post: wenche.strom-magnussen@convatec.com 
Telefon: 99533054

Dansac and Hollister Norge, NUF
Anne N. Stenmark
E-post: anne.stenmark@dansac.com 
Telefon: 95837600

Dentsply IH AS, Wellspect Healthcare
Guri Ørsal Brandvold
E-post: guri.brandvold@wellspect.com
Telefon: 94019034

Maske AS
Ole-Christian Helgesen
E-post: Ole-Christian.Helgesen@maske.no
Telefon: +47 92450434
​​​
Mediplast AS 
Marit Vee Akselsen
E-post: marit.vee.akselsen@mediplast.com
Telefon: 91161846

Mediq Norge AS 
Lars Tveit
E-post: anbud.no@mediq.com
Telefon: 981080292

Mermaid Medical AS
Morten Torsæter Barton
E-post: mtb@mermaidmedical.com
Telefon: 91129782/ 21538894

Norengros AS 
Bernhard Kaliszuk
Telefon: 40087018

OneMed AS
Trond Ole Molden
E-post: trond.ole.molden@onemed.com
Telefon: 45205980

Abena Norge AS: 10220501
Adcare AS: 10220502 (deltilbud 15, 16, 17, 27, 29, 32, 33, 34 og 36)
Adcare AS: 10220520 (deltilbud 3.5 og 3.6)
Adcare AS: 10220521 (deltibud 3.1, 3.4 og 3.8)
B Braun Medical AS: 10220503 (deltilbud 40)
B Braun Medical AS: 10220516 (deltilbud 3.9)
Coloplast Norge AS: 10220514 (deltilbud 20)
Coloplast Norge AS: 10220504 (deltilbud 19, 28 og 39)
Coloplast Norge AS: 10220517 (deltilbud 3.10)
ConvaTec Norway AS: 10220505
Dansac and Hollister: 10220506
Dentsply IH: 10220507
Maske AS: 10220508 (deltilbud 6, 7, 8, 9 og 12)
Maske AS: 10220518 (for deltilbud 2.1)
Mediplast AS: 10220509 (deltilbud 26 og 37)
Mediplast AS: 10220519 (deltilbud 3.7)
Mediq Norge AS: 10220510
Mermaid Medical AS: 10220511
Onemed AS: 10220513

Delkontrakt / Leverandør / Avtalenummer
 
1. Fekalkatetersystem / ConvaTec Norway AS / 10220505
 
2. Fekalposer / Dansac and Hollister Norge AS / 10220506
 
3. Klysterposesett / ConvaTec Norway AS / 10220505
Merk! Convatec har produksjonsstopp på dette produktet og kan ikke levere klysterposesett. Sykehusinnkjøp jobber med å finne en erstatter.
 
4. Rektalsonder / ConvaTec Norway AS / 10220505
Merk! Convatec har produksjonsstopp på dette produktet og kan ikke levere klysterposesett. Sykehusinnkjøp jobber med å finne en erstatter.
 
5. Analirrigasjonssystem / Coloplast AS / 10220504
 
6. Sanitetsbind / Maske AS / 10220508
 
7. Fødebind / Maske AS / 10220508
 
8. Bleier til barn / Maske AS / 10220508
 
9. Bleier til voksne / Maske AS / 10220508
 
10. Bariatribleier til voksne / OneMed AS / 10220513
 
11. Dråpesamlere/truseinnlegg for urininkontinens (menn) / Abena Norge AS / 10220501
 
12. Inkontinensbind og truseinnlegg (kvinne) / Maske AS / 10220508
 
2.1. Fikseringstruser / Maske AS / 10220518
 
15. Urinkateter 3-veis skylle / Adcare AS / 10220502
Merk! Ny avtale for delområde 15 starter 1. oktober 2023 med Adcare AS, avtalenummer 10220521.
 
16. Urinkateter 3-veis skylle hematuri / Adcare AS / 10220502
Merk! Ny avtale for delområde 15 starter 1. oktober 2023 med Adcare AS, avtalenummer 10220521.
 
17. Urinkateter 2-veis Langtids/permanent Nelaton / Adcare AS / 10220502
 
3.5. Urinkateter 2-veis Langtids/permanent Tiemann / Adcare AS / 10220520
 
19. Urinkateter Tappe Hydrofil Nelaton / Coloplast Norge AS / 10220504

20. Urinkateter Tappe Hydrofil Tiemann / Coloplast Norge AS / 10220504

21. Urinkateter Instillasjon Hydrofil / Wellspect AS / 10220507
 
22. Urinkateter Dilatasjon Hydrofil / Wellspect AS / 10220507
 
23. Kateterklemme / Mediq Norge AS / 10220510
 
3.6. Kateterpropp / AdCare AS / 10220520
 
3.7. Kateterventil / Mediplast AS / 10220519
 
26. Prefylt sprøyte med glycerol / Mediplast AS / 10220509
 
27. Glidegel for innføring av kateter / Adcare AS / 10220502
Merk! Ny avtale for delområde 15 starter 1. oktober 2023 med Adcare AS, avtalenummer 10220521
 
28. Uridom / Coloplast Norge AS / 10220504
 
29. Urinpose til seng Steril Tømbar / Adcare AS / 10220502
Merk! Ny avtale for delområde 15 starter 1. oktober 2023 med B. Braun Medical AS, avtalenummer 10220516
 
30. Urinpose til seng Usteril Ikke tømbar / Mediq Norge AS / 10220510
 
31. Urinpose til kateterisering Usteril Ikke tømbar / Mediq Norge AS / 10220510
 
32. Urinpose til Benfeste Steril Tømbar / Adcare AS / 10220502
Merk! Ny avtale for delområde 15 starter 1. oktober 2023 med Coloplast Norge AS, avtalenummer 10220517
 
33. Urinpose til Benfeste Usteril Tømbar / Adcare AS / 10220502
 
34. Urinpose til gjennomskylling / Adcare AS / 10220502
 
35. Urinpose til nefrostomikateter / Mermaid Medical AS / 10220511
 
36. Urinpose med superabsorbent / Adcare AS / 10220502
 
37. Oppheng til urinpose / Mediplast AS / 10220509
 
38. Benposeholder / Mediq Norge AS / 10220510
 
39. Festebånd til urinpose / Coloplast Norge AS / 10220504
 
40. Urinoppsamlingspose til urinprøvetaking for barn / B Braun Medical / 10220503

prosjektleder
prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 29.12.2022
Fant du det du lette etter?