logo

INR-apparat med forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 1. desember 2022 til 30. november 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter leveranse av INR-apparater med forbruksmateriell.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Aidian OY
Monica Frantzen
Telefon: (+47) 66 78 56 30
E-post: monica.frantzen@aidian.no

Roche Diagnostics Norge AS
Maria Ledesma
Telefon: 481 39 198
E-post: maria.ledesma@roche.com

​Avtalen er delt inn i en delkontrakter med to leverandører i prioritert rekkefølge:

1. Aidian OY                                                                                   

Avtalen gjelder levering av INR-apparat av typen iLine MicroINR, samt batterier, lansetter og teststrimler.

2. Roche Diagnostics Norge AS                                                

​Avtalen gjelder levering av INR-apparat av typen CoaguChek INRange, samt batterier, lansetter og teststrimler.

 

prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

​Avropsmekanisme:

  • Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som er rangert som nummer èn. Alle nye pasienter skal tildeles apparat fra leverandør rangert som nummer èn.
  • Unntak kan gjøres i følgende tilfeller:

1. Pasienter som har fått opplæring på et apparat og er fortrolig med bruken av dette, skal kunne fortsette å bruke apparat fra samme leverandør dersom det er særlige grunner til det. 

2. Dersom prioritert leverandør​ etter forespørsel ikke kan levere produktene eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.

​Alle unntak fra hovedregelen om avrop fra førsterangert leverandør skal begrunnes og dokumenteres i pasientens journal. 


For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no​.
Sist oppdatert 06.01.2023