logo Sykehusinnkjøp

Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell

Avtalen er gyldig til 31. desember 2025, og kan forlenges med 1 + 1 år.

Avtalen gjelder levering av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell. 

Delkontrakt 1: Insulinpumper og CGM – Closed Loop

Delkontrakt 2: Patchpumpe for insulin 

Delkontrakt 3: Frittstående CGM

Delkontrakt 4: Forbruksmateriell

Pasienthenvendelser

Alle pasienthenvendelser rundt insulinpumper, frittstående CGM og forbruksmateriell til dette må rettes til ditt helseforetak via behandlingshjelpemiddelenheten (se https://behandlingshjelpemidler.no/enhet/).

Abbott Norge AS
Avtalenummer: 10050601
Kontaktperson: Martin A. Krekling
E-post: ingjerd.torgersen@abbott.com
Telefon: +47 913 79 433

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 10050602
Kontaktperson: Mats Aasgaard
E-post: avtaler@medtronic.com
Telefon: +45 267 26 851

NordicInfu Care AB
Avtalenummer: 10050603
Kontaktperson: Peder Sandqvist
E-post: peder.sandqvist@infucare.se
Telefon: +47 90 55 52 79

Roche Diagnostics Norge AS
Avtalenummer: 10050604
Kontaktperson: Maria Ledesma
E-post: maria.ledesma@roche.com
Telefon: 481 39 198

Rubin Medical AS
Avtalenummer: 10050606
Kontaktperson: Lasse Løfshus
E-post: lasse@rubinmedical.no
Telefon:  +47 481 44 715

Ypsomed AS
Avtalenummer: 10050605
Kontaktperson: Gjermund Hansen
E-post: info@ypsomed.no
Telefon: +47 921 354 398

Avtalen er delt opp i tre ulike delområder. 

Delkontraktnavn 1 – Insulinpumpesystem med CGM - Closed loop

1. prioritet: Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 10050602
Produkt: MiniMed 780G m/Guardian 4 
Kontaktperson: Mats Aasgaard
E-post: avtaler@medtronic.com
Telefon: +45 267 26 851

2. og 4. prioritet: Ypsomed AS
Avtalenummer: 10050605
Prioritet 2 produkt: Ypsopump m/libre 3
Prioritet 4 produkt: Ypsopump m/Dexcom G6
Kontaktperson: Gjermund Hansen 
E-post: info@ypsomed.no
Telefon:  +47 22 20 93 00

3. Prioritet: Rubin Medical AS
Avtalenummer: 10050606
Produkt: Tandem m/Dexcom G7
Kontaktperson: Lasse Løfshus
E-post: lasse@rubinmedical.no
Telefon:  +47 481 44 715

 

Delkontraktnavn 2: Patchpumper for insulin

Prioritet 1:
Leverandør: NordicInfu Care AB 
Produkt: OmniPod Dash

Prioritet 2
Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS
Produkt: Accu Chek Solo


Delkontraktnavn 3: Frittstående CGM

Prioritet 1
Leverandør: Abbott Norge AS
Produkt: Freestyle Libre 3

Prioritet 2
Leverandør: Abbott Norge AS
Produkt: Freestyle Libre 2

Prioritet 3
Leverandør: Medtronic Norge AS
Produkt: Simplera

Prioritet 4
Leverandør: NordicInfu Care AB 
Produkt: Dexcom G7

 
Delkontrakt 4: Properitært forbruksmateriell

Leverandør: Medtronic Norge AS
Forbruksmateriell til: Minimed 640G (følger avtale 10050502 til delkontrakt 1)

Leverandør: NordicInfu Care AB
Forbruksmateriell til: OmniPod Eros og Dexcom G6

Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS 
Forbruksmateriell til: Accu Chek Combo og Accu Chek Insight

 

prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

prosjektleder anskaffelser

Det er for hver delkontrakt inngått parallelle avtaler.

Avrop skal gjøres etter følgende hovedregel: 
Avrop innenfor hver delkontrakt skal skje fra den Leverandøren og det systemet som er evaluert til å ha best forhold mellom pris og kvalitet, førsteprioritets leverandør. 

Avrop kan avvike fra hovedregelen etter følgende kriterier:

  • Begrunnelse fra lege, basert på legens medisinsk faglige vurdering av pasient.
  • Dersom høyere rangerte produkt har begrensninger som lavere rangert produkt ikke har.
  • Leveringsutfordringer.

Se Avtalens punkt 2.2.1 (Avviksgrunner for delkontrakt 3 – Frittstående CGM) for ytterligere avviksregler for delkontrakt 3. I delkontrakt 1 og 2 foreligger det ikke ytterligere avviksregler enn de som fremkommer i hovedregelen og avvik fra hovedregelen. 

Kunden er forpliktet til å lagre og dokumentere alle avrop gjort etter avvikskriteriene. 


2.2.1 Avviksgrunner for delkontrakt 3 – Frittstående CGM

Ytterligere avviksgrunner for delkontrakt 3 – Frittstående CGM, disse avviksreglene kommer i tillegg:

  • Dersom pasientens mobilenhet for bruk av applikasjon ikke er kompatibel med førsteprioritets leverandør.
  • Dersom førsteprioritets leverandør ikke har dedikert mottaker til CGM-systemet. 
  • Dersom pasienten skal bruke sin CGM sammen med digital insulinpenn og trenger en boluskalkulator for å oppnå bedre glukoseregulering. 

Presisering: Helseforetakene er ikke forpliktet til å kjøpe dedikert mottaker til CGM-systemet dersom systemet opererer med både dedikert mottaker og mobilapplikasjon. Behandlende lege og pasient avgjør dette i hvert enkelt tilfelle.  

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Sist oppdatert 26.06.2024