logo Sykehusinnkjøp

Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell

Delkontrakt 1 er forlenget til 30. April 2024. Ny avtale fra 01. Mai 2024 Ny avtale for understående delkontrakter er gyldig fra 01. Januar 2024 til 31. desember 2025 Delkontrakt 2 - Patchpumpe for insulin Delkontrakt 3 - Frittstående CGM Delkontrakt 4 - Properitært forbruksmateriell til insulinpumpe- og CGM-systemer, ikke rangering

Avtalen gjelder levering av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell. 

1) Insulinpumper og CGM – Closed Loop
- Delkontrakt 1 er forlenget til 30. April 2024 (Ny avtale 01. Mai 2024)

2) Patchpumpe for insulin
- Ny avtale 01. Januar 2024

3) Frittstående CGM.
- Ny avtale 01. Januar 2024

4) Forbruksmateriell
- Ny avtale 01. Januar 2024

Pasienthenvendelser

Alle pasienthenvendelser rundt insulinpumper, frittstående CGM og forbruksmateriell til dette må rettes til ditt helseforetak via behandlingshjelpemiddelenheten (se https://behandlingshjelpemidler.no/enhet/).

1. prioritet: Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 10050602
Produkt: MiniMed 780G m/Guardian 4 
Kontaktperson: Mats Aasgaard
E-post: avtaler@medtronic.com
Telefon: +45 267 26 851

2. og 4. prioritet: Ypsomed AS
Avtalenummer: 10050605
Prioritet 2 produkt: Ypsopump m/libre 3
Prioritet 4 produkt: Ypsopump m/Dexcom G6
Kontaktperson: Gjermund Hansen 
E-post: info@ypsomed.no
Telefon:  +47 22 20 93 00

3. Prioritet: Rubin Medical AS
Avtalenummer: 10050606
Produkt: Tandem m/Dexcom G7
Kontaktperson: Lasse Løfshus
E-post: lasse@rubinmedical.no
Telefon:  +47 481 44 715

 

 

 

 

Abbott Norge AS
Avtalenummer: 10050601
Kontaktperson: Martin A. Krekling
E-post: ingjerd.torgersen@abbott.com
Telefon: +47 913 79 433

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 10050502 (delkontrakt 1)/ 10050602
Kontaktperson: Mats Aasgaard
E-post: avtaler@medtronic.com
Telefon: +45 267 26 851

NordicInfu Care AB
Avtalenummer: 10050603
Kontaktperson: Peder Sandqvist
E-post: peder.sandqvist@infucare.se
Telefon: +47 90 55 52 79

Roche Diagnostics Norge AS
Avtalenummer: 10050604
Kontaktperson: Maria Ledesma
E-post: maria.ledesma@roche.com
Telefon: 481 39 198

Rubin Medical AS
Avtalenummer: 10050503
Kontaktperson: Lasse Løfshus
E-post: lasse@rubinmedical.no
Telefon:  +47 481 44 715

Avtalen er delt opp i tre ulike delområder. 

Delkontrakt 1 – Insulinpumpesystem med CGM - Closed loop
Delkontrakt 1 er forlenget til 30. April 2024

Prioritet 1
Leverandør: Medtronic Norge AS
Produkt: MiniMed 780G

Prioritet 2
Leverandør: Rubin Medical AS
Produkt: Tandem t:slim X2™ Insulinpump Control-IQ™-teknologi​

 

Delkontraktnavn 2: Patchpumper for insulin

Prioritet 1:
Leverandør: NordicInfu Care AB 
Produkt: OmniPod Dash

Prioritet 2
Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS
Produkt: Accu Chek Solo


Delkontraktnavn 3: Frittstående CGM

Prioritet 1
Leverandør: Abbott Norge AS
Produkt: Freestyle Libre 3

Prioritet 2
Leverandør: Abbott Norge AS
Produkt: Freestyle Libre 2

Prioritet 3
Leverandør: Medtronic Norge AS
Produkt: Simplera

Prioritet 4
Leverandør: NordicInfu Care AB 
Produkt: Dexcom G7

 
Delkontrakt 4: Properitært forbruksmateriell

Leverandør: Medtronic Norge AS
Forbruksmateriell til: Minimed 640G (følger avtale 10050502 til delkontrakt 1)

Leverandør: NordicInfu Care AB
Forbruksmateriell til: OmniPod Eros og Dexcom G6

Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS 
Forbruksmateriell til: Accu Chek Combo og Accu Chek Insight

 

​​​Flere av behandlingssystemene under delkontrakt 3 - Frittstående CGM krever at pasient og eventuelt pårørende benytter egen mobiltelefon i behandlingen. Dette gjelder samtlige systemer i denne delkontrakten. Helseforetakene skriver ikke ut mobiltelefon til pasienten, og det er derfor avgjørende at pasienten har mobiltelefon selv. Det gjelder også de systemene som har følgerfunksjon. 

For de pasienter som ikke har egen mobiltelfon ,eller ikke ønsker å benytte mobiltelefon i behandlingen, henvises de til behandlingssystemene Freestyle Libre 2 og Dexcom G6 da disse systemene har dedikerte mottakere og kan benyttes uten mobiltelefon.​

prosjektleder anskaffelser

Rådgiver innkjøp

prosjektleder anskaffelser

   

  ​Gjelder for delkontrakt 1

  Avtalene som er inngått er alle parallelle rammeavtaler. Kjøp på avtalene skal foretas etter krav fastsatt i konkurransegrunnlaget:

  • Avrop innenfor delkontrakt 1 skal skje fra den leverandøren og det systemet som er evaluert til å ha laveste tilbudspris, 1. rangerte leverandør, kjøp av medisinsk teknisk utstyr inkl. forbruksmateriell.

  ​Avrop kan avvike fra rangering med følgende begrunnelser:

  • Begrunnelse fra lege, basert på legens medisinskfaglige vurdering av pasient.
  • ​Leveringskapasitet, at høyere rangerte tilbyder ikke kan levere.

  ​Kunden er forpliktet til å lagre og dokumentere alle avrop gjort etter avvikskriteriene.​

   

  Avropsregler for avtalen som startet å løpe 01.01.2024

  Avrop kan avvike fra hovedregelen etter følgende kriterier:

  • Begrunnelse fra lege, basert på legens medisinsk faglige vurdering av pasient.
  • Dersom høyere rangerte produkt har begrensninger som lavere rangert produkt ikke har.
  • Leveringsutfordringer.

  Ytterligere avviksgrunner for delkontrakt 3 - Frittstående CGM, disse avviksgrunnene kommer i tillegg: 

  • Dersom pasientens mobilenhet for bruk av applikasjon ikke er kompatibil med førsteprioritets leverandør.
  • Dersom førsteprioritets leverandør ikke har dedikert mottaker til CGM-systemet. 
  • Dersom pasienten skal bruke sin CGM sammen med digital insulinpenn og trenger en boluskalkulator for å oppnå bedre glukoseregulering. 

        

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Sist oppdatert 08.04.2024