logo

Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell

Delkontrakt 1 er forlenget til 31. Mars 2024. Ny avtale for delkontrakt 2, delkontrakt 3 og delkontrakt 4, med avtalestart 01. Januar 2024. Se ekspandert overskrift for informasjon om kommende avtale.

Avtalen gjelder levering av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell. 

De regionale helseforetakene og underliggende helseforetak har inngått nye rammeavtaler på kjøp av insulinpumper og CGM. Avtalen er en ett års avtale, med en mulig forlengelse på 9 måneder. Det er etablert nye avtaler innenfor følgende produktgrupper: 

1) Insulinpumper og CGM – Closed Loop
 - Delkontrakt 1 er forlenget til 31. Mars 2024

2) Patchpumpe for insulin 
 - Delkontrakt 2 er ikke forlenget. Ny avtale 01. Januar 2024

3) Frittstående CGM.
- Delkontrakt 3 er ikke forlenget. Ny avtale 01. Januar 2024

4) Forbruksmateriell
- Ny avtale 01. Januar 2024

Pasienthenvendelser

Alle pasienthenvendelser rundt insulinpumper, frittstående CGM og forbruksmateriell til dette må rettes til ditt helseforetak via behandlingshjelpemiddelenheten (se https://behandlingshjelpemidler.no/enhet/).

Presisering av avtale 10050502 med Medtronic Norge AS

Medtronic Norge AS tilbudte kun infusjonssettet Quick-Set i anskaffelsen. Det betyr at det er sammensetningen Minimed 780G og infusjonssettet Quick-Set som er evaluert og som har vunnet denne delkontrakten. Dette gjelder for avtale 10050502. 

Derfor skal alle pasienter som i dag mottar Minimed 780G skrives ut med infusjonssettet Quick-Set. Brudd på dette kan medføre erstatningsansvar ovenfor andre leverandører på avtalen.

Sykehusinnkjøp anbefaler at de leger og sykepleiere som rekvirerer behandlingsutstyr fra behandlingshjelpemidler i henvendelsen fører på hvilket infusjonssett som skrives ut til pasienten. 

Delkontraktnavn 1: Insulinpumpe med CGM (Closed loop)

Ikke tildelt

Delkontraktnavn 2: Patchpumper for insulin
1. NordicInfu Care AB – OmniPod Dash

2. Roche Diagnostics Norge AS – Accu Chek Solo

 
Delkontraktnavn 3: Frittstående CGM
1. Abbott Norge AS – Freestyle Libre 3

2. Abbott Norge AS – Freestyle Libre 2

3. Medtronic Norge AS – Simplera

4. NordicInfu Care AB – Dexcom G7

 
Delkontrakt 4: Properitært forbruksmateriell
Medtronic Norge AS

-          Minimed 640G (følger avtale 10050502 til delkontrakt 1)

 

NordicInfu Care AB

-          OmniPod Eros

-          Dexcom G6

 

Roche Diagnostics Norge AS 

-          Accu Chek Combo

-          Accu Chek Insight

 

Abbott Norge AS
Avtalenummer: 10050501
Kontaktperson: Martin A. Krekling
E-post: ingjerd.torgersen@abbott.com
Telefon: +47 913 79 433

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 10050502
Kontaktperson: Mats Aasgaard
E-post: avtaler@medtronic.com
Telefon: +45 267 26 851

Rubin Medical AS
Avtalenummer: 10050503
Kontaktperson: Lasse Løfshus
E-post: lasse@rubinmedical.no
Telefon:  +47 481 44 715

NordicInfu Care AB
Avtalenummer: 10050504
Kontaktperson: Peder Sandqvist
E-post: peder.sandqvist@infucare.se
Telefon: +47 90 55 52 79

Roche Diagnostics Norge AS
Avtalenummer: 10050505
Kontaktperson: Maria Ledesma
E-post: maria.ledesma@roche.com
Telefon: 481 39 198

Avtalen er delt opp i tre ulike delområder. 

Delkontrakt 1 – Insulinpumpesystem med CGM - Closed loop

Prioritet 1
Leverandør: Medtronic Norge AS
Produkt: MiniMed 780G

Prioritet 2
Leverandør: Rubin Medical AS
Produkt: Tandem t:slim X2™ Insulinpump Control-IQ™-teknologi​

​​Delkontrakt 2 – Patchmpumpe for insulin

Prioritet 1
Leverandør: NordicInfu Care AB
Produkt: OmniPod Dash* 

Prioritet 2
Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS
Produkt: Accu Chek Solo 

* Alle nye pasienter som starter opp med OmniPod Dash skal rekvireres startsett fra valgt leverandør. Fjernkontroll (PDM) er inkludert i startsettet.

Delkontrakt 3 – Frittstående CGM
OBS: Freestyle Libre 2 og 3 er rangert likt. 

Prioritet 1
Leverandør: Abbott Norge AS
Produkt: Freestyle Libre 2 

Prioritet 1
Leverandør: Abbott Norge AS
Produkt: Freestyle Libre 3

Prioritet 3
Leverandør: Medronic Norge AS
Produkt: Guardian Connect G4

Prioritet 4
Leverandør: NordicInfu Care AB
Produkt: Dexcom G6 

​​​Flere av behandlingssystemene under delkontrakt 3 - Frittstående CGM krever at pasient og eventuelt pårørende benytter egen mobiltelefon i behandlingen. Dette gjelder samtlige systemer i denne delkontrakten. Helseforetakene skriver ikke ut mobiltelefon til pasienten, og det er derfor avgjørende at pasienten har mobiltelefon selv. Det gjelder også de systemene som har følgerfunksjon. 

For de pasienter som ikke har egen mobiltelfon ,eller ikke ønsker å benytte mobiltelefon i behandlingen, henvises de til behandlingssystemene Freestyle Libre 2 og Dexcom G6 da disse systemene har dedikerte mottakere og kan benyttes uten mobiltelefon.​

prosjektleder anskaffelser
rådgiver innkjøp
prosjektleder anskaffelser

​Avtalene som er inngått er alle parallelle rammeavtaler. Kjøp på avtalene skal foretas etter krav fastsatt i konkurransegrunnlaget:

  • Avrop innenfor hver delkontrakt skal skje fra den leverandøren og det systemet som er evaluert til å ha laveste tilbudspris, 1. rangerte leverandør, kjøp av medisinsk teknisk utstyr inkl. forbruksmateriell.

​Avrop kan avvike fra rangering med følgende begrunnelser:

  • Begrunnelse fra lege, basert på legens medisinskfaglige vurdering av pasient.
  • ​Leveringskapasitet, at høyere rangerte tilbyder ikke kan levere.

​Kunden er forpliktet til å lagre og dokumentere alle avrop gjort etter avvikskriteriene.​

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Sist oppdatert 04.01.2023