Hopp til innhold
logo

Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 01. oktober 2022 til 30. september 2023.

Avtalen gjelder levering av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell. 

De regionale helseforetakene og underliggende helseforetak har inngått nye rammeavtaler på kjøp av insulinpumper og CGM. Avtalen er en ett års avtale, med en mulig forlengelse på 9 måneder. Det er etablert nye avtaler innenfor følgende produktgrupper: 

1) Insulinpumper og CGM – Closed Loop

2) Patchpumpe for insulin 

3) Frittstående CGM.

Pasienthenvendelser

Alle pasienthenvendelser rundt insulinpumper, frittstående CGM og forbruksmateriell til dette må rettes til ditt helseforetak via behandlingshjelpemiddelenheten (se https://behandlingshjelpemidler.no/enhet/).

Presisering av avtale 10050502 med Medtronic Norge AS

Medtronic Norge AS tilbudte kun infusjonssettet Quick-Set i anskaffelsen som nylig har vært gjennomført. Det betyr at det er sammensetningen Minimed 780G og infusjonssettet Quick-Set som er evaluert og som har vunnet denne delkontrakten. Dette gjelder for avtale 10050502.

Derfor skal alle pasienter som i dag mottar Minimed 780G skrives ut med infusjonssettet Quick-Set. Brudd på dette kan medføre erstatningsansvar ovenfor andre leverandører på avtalen.

Sykehusinnkjøp anbefaler at de leger og sykepleiere som rekvirerer behandlingsutstyr fra behandlingshjelpemidler i henvendelsen fører på hvilket infusjonssett som skrives ut til pasienten. 

Endring fra 21.10.2022 - Infusjonssettene Mio Advance, Mio Soft og Ewis fra Medtronic 

Infusjonssettene Mio Advance, Mio Soft og Extended-Wear Infusjon Set (EWIS) tas inn på løpende avtale 10050402. Infusjonssettene gjøres igjen tilgjengelig for de pasienter som før 1. oktober 2022 benyttet disse. ​​​

Abbott Norge AS
Avtalenummer: 10050501
Kontaktperson: Martin A. Krekling
E-post: martin.krekling@abbott.com
Telefon: +47 977 59 589

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 10050502
Kontaktperson: Mats Aasgaard
E-post: avtaler@medtronic.com
Telefon: +45 32 48 18 00

Rubin Medical AS
Avtalenummer: 10050503
Kontaktperson: Maria Stertman
E-post: maria@rubinmedical.se
Telefon:  +46 70 2497837 

NordicInfu Care AB
Avtalenummer: 10050504
Kontaktperson: Peder Sandqvist
E-post: peder.sandqvist@infucare.se
Telefon: +46 705726885

Roche Diagnostics Norge AS
Avtalenummer: 10050505
Kontaktperson: Mette Engebretsen
E-post: mette.engebretsen@roche.com
Telefon: 901 37 651

Ascensia Diabetes Care Norway AS
Avtalenummer: 10050506
Kontaktperson: Maria Schybergson
E-post: maria.schybergson@ascensia.com
Telefon: +47 465 06 510

Avtalen er delt opp i tre ulike delområder. 

Delkontrakt 1 – Insulinpumpesystem med CGM - Closed loop

Prioritet 1
Leverandør: Medtronic Norge AS
Produkt: MiniMed 780G

Prioritet 2
Leverandør: Rubin Medical AS
Produkt: Tandem t:slim X2™ Insulinpump Control-IQ™-teknologi​

​​Delkontrakt 2 – Patchmpumpe for insulin

Prioritet 1
Leverandør: NordicInfu Care AB
Produkt: OmniPod Dash* 

Prioritet 2
Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS
Produkt: Accu Chek Solo 

* Alle nye pasienter som starter opp med OmniPod Dash skal rekvireres startsett fra valgt leverandør. Fjernkontroll (PDM) er inkludert i startsettet.

Delkontrakt 3 – Frittstående CGM
OBS: Freestyle Libre 2 og 3 er rangert likt. 

Prioritet 1
Leverandør: Abbott Norge AS
Produkt: Freestyle Libre 2 

Prioritet 1
Leverandør: Abbott Norge AS
Produkt: Freestyle Libre 3

Prioritet 3
Leverandør: Medronic Norge AS
Produkt: Guardian Connect G4

Prioritet 4
Leverandør: NordicInfu Care AB
Produkt: Dexcom G6 

Prioritet 5
Leverandør: Ascensia Diabetes Care Norge AS
Produkt: Eversense E3

​​​Flere av behandlingssystemene under delkontrakt 3 - Frittstående CGM krever at pasient og eventuelt pårørende benytter egen mobiltelefon i behandlingen. Dette gjelder samtlige systemer i denne delkontrakten. Helseforetakene skriver ikke ut mobiltelefon til pasienten, og det er derfor avgjørende at pasienten har mobiltelefon selv. Det gjelder også de systemene som har følgerfunksjon. 

For de pasienter som ikke har egen mobiltelfon ,eller ikke ønsker å benytte mobiltelefon i behandlingen, henvises de til behandlingssystemene Freestyle Libre 2 og Dexcom G6 da disse systemene har dedikerte mottakere og kan benyttes uten mobiltelefon.​

Kategorileder behandlingshjelpemidler

prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

​Avtalene som er inngått er alle parallelle rammeavtaler. Kjøp på avtalene skal foretas etter krav fastsatt i konkurransegrunnlaget:

  • Avrop innenfor hver delkontrakt skal skje fra den leverandøren og det systemet som er evaluert til å ha laveste tilbudspris, 1. rangerte leverandør, kjøp av medisinsk teknisk utstyr inkl. forbruksmateriell.

​Avrop kan avvike fra rangering med følgende begrunnelser:

  • Begrunnelse fra lege, basert på legens medisinskfaglige vurdering av pasient.
  • ​Leveringskapasitet, at høyere rangerte tilbyder ikke kan levere.

​Kunden er forpliktet til å lagre og dokumentere alle avrop gjort etter avvikskriteriene.​

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Sist oppdatert 04.01.2023
Fant du det du lette etter?