logo Sykehusinnkjøp

Invasiv kardiologi - forbruksmateriell - barn​

Avtalen gjelder fra 1. februar 2023 til 31. mai 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 3 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av forbruksmateriell til invasiv kardiologi for barn.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Cook Norge AS
Maria Östh
Telefon: +46 708 27 24 31
E-post: tendersservice.scandinavia@cookmedical.com

Occlutech International AB
Annelie Olsson
Telefon: +46 735 19 97 87
E-post: annelie.olsson@occlutech.com

Cordis Medical Norway AS
Jessica Jernström 
Telefon: +46 (0)73 02 58 350
E-post: nordicBT@cordis.com

Vingmed AS
Henriette Tomassen
Telefon: 99 23 39 20
E-post: henriette.tomassen@vingmed-as.no

Gothia Medical AB
Fia Gustafsson
Telefon: +46 31 3850926
E-post: customercare@gothiamedical.se

Abbott Medical Norway AS
Gro Stengelsrud
Telefon: 800 33 333
E-post: norway.kundeservice@abbott.com

Avtalen er delt inn i åtte delkontrakter med hver sine leverandører:

Delkontrakt 19.1 - PTV ballongkateter

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Vingmed AS  

Delkontrakt 19.2 - PTA ballongkateter

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Vingmed AS  

Delkontrakt 19.3 - Stenter

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Vingmed AS  

Delkontrakt 19.4 - Innførerhylser (Introducere) korte og lange

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Vingmed AS  
 2. Cook Norge AS

Delkontrakt 19.5 - Kateter til diagnostisk kateterisering

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Cordis Medical Norway AS  
 2. Vingmed AS  
 3. Gothia Medical AB 

Delkontrakt 19.7  - Annet utstyr

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Cordis Medical Norway AS  

Delkontrakt 19.8  - Wirer

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Cook Norge AS

Delkontrakt 19.9 Utstyr til strukturelle hjertedefekter (atrie-og ventrikkelseptumdefekter)

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Abbott Medical Norway AS
 2. Occlutech International AB
 3. Gothia Medical AS 

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no

Prosjektleder

Avtaleforvalter

  Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1 på det aktuelle delområdet. 

  Unntak kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
  2. Dersom prioritert leverandørs utstyr skaper uforholdsmessige store tekniske vanskeligheter ved bruk sammen med det høyest rangerte utstyr fra andre Deltilbud.  Avrop vil da skje hos høyest rangerte tilbyderen som tilbyr kompatibelt utstyr.  
  3. Dersom den øverst rangerte leverandør på forespørsel ikke levere utstyret eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.  
  4. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier kan medføre rerangering av produktene ved gjennomgjøring av minikonkurranse innenfor den enkelte delkontrakt.  
  5. Dersom den høyest rangerte leverandør ikke har oppdatert de elektroniske varekatalogene med aktuelle produkt innen avtalefestet tid for de foretak hvor dette er aktuelt.
  6. Inntil 20 prosent av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen, i en periode begrenset oppad til 6 måneder.
   Avvik fra rangeringen vil bli logget og tatt opp med leverandørene ved  oppfølgingsmøter mellom Oppdragsgiver, Sykehusinnkjøp HF og Leverandør.  

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024