logo Sykehusinnkjøp

Invasiv kardiologi – systemavhengig materiell

Avtalen gjelder fra 09. januar 2023 til 08. januar 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av systemavhengig materiell til invasiv kardiologi.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Bracco Imaging Scandinavia AB
Babette Maloney
Telefon: +47 907 86 411
E-post: babette.maloney@bracco.com

Brage Medical AS
Sven Arne Ulrichsen
Telefon: +47 328 35 900
E-post: svane@bragemedical.no

EPS Vascular AB
Patrick Mårtensson
Telefon: +46 708 49 60 07
E-post: patrickm@epsvascular.com

Maquet Nordic Norway
Gjermund Mangseth
Telefon: +47 901 73 042
E-post: gjermund.mangseth@getinge.com

Philips Norge AS
Ragnar Braathen-Pettersen
E-post: rpe@medidyne.no
Telefonnummer: 92 24 71 91

Vingmed AS
Henriette Tomassen
Telefon: +47 992 33 920
E-post: henriette.tomassen@vingmed-as.no

Abbott Medical Norway AS
Gro Stengelsrud
Telefon: 800 33 333
E-post: norway.kundeservice@abbott.com

Boston Scientific Nordic AB Filial Norge
Gitte Hove
Telefon: +46 709 718 233
E-post: tendernordic@bsci.com

 

 

Avtalen er delt inn i seks delkontrakter med hver sine leverandører:

Delkontrakt 1 - FFR- Systemavhengig forbruksmateriell, Trykkwire/Mikrokateter

Leverandører:

Bracco Imaging Scandinavia AB
Brage Medical AS 
Philips Norge AS
Abbott Medical Norway AS
Boston Scientific Nordic AB Filial Norge

Delkontrakt 2 - Koronar Bildediagnostikk - systemavhengig forbruksmateriell

Leverandører:

Bracco Imaging Scandinavia AB
Philips Norge AS
Abbott Medical Norway AS
Boston Scientific Nordic AB Filial Norge

Delkontrakt 3 - Koronar aterektomi - systemavhengig forbruksmateriell

Leverandører: 

Boston Scientific Nordic AB Filial Norge

Delkontrakt 4 - Koronar orbital aterektomi - systemavhengig forbruksmateriell

Leverandører:

Brage Medical AS

Delkontrakt 5 - INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY (IVL) - systemavhengig forbruksmateriell

Leverandører:

EPS Vascular AB

Delkontrakt 6 - Forbruksmateriell til hjertepumpe - systemavhengig forbruksmateriell

Leverandører:

Maquet Nordic Norway
Vingmed AS

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no

Prosjektleder

Avtaleforvalter

  Denne avtalen har ingen spesielle avropsmekanismer.  

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024