Hopp til innhold
logo

Kar- og thoraxkirurgi – utstyr og materiell

Avtalene gjelder fra 1. oktober 2019 til 30. september 2021. Avtalen er prolongert til 30. september 2023.

Avtalen gjelder levering av utstyr og materiell til kar- og thoraxkirurgi. For hvert delområde er det inngått parallelle rammeavtaler.

Avtalen er delt inn i fem hovedområder. Under vil du finne en oversikt over produktene innenfor hvert hovedområde. 

Abbott Medical Norway AS:
Kontaktperson: Magnus Hagstrøm-Sjaastad
Telefon: +47 928 65 529
E-post: magnus.hagstromsjaastad@abbott.com

B Braun Medical: 
Kontaktperson: Annette Jünemann
Telefon: +47 932 80 000
E-post: annette.juenemann@bbraun.com

Becton Dickinson Norway AS
Kontaktperson: Brit Cederholm
Telefon: +47 815 00 266
E-post: Brit.Cederholm@bd.com​

Cook Norge AS
Kontaktperson: Maria Östh
Telefon: 0046 317 480 379
E-post: Maria.osth@cookmedical.com

Lemaitre Vascular AS 
Kontaktperson: Dirk Lourens
Telefon: +31 657 524 506
E-post: dlourens@lemaitre.com​

Mediplast AS
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Telefon: 911 61 846/328 81 100
E-post: Marit.vee.akselsen@mediplast.com

Medistim Norge AS
Kontaktperson: Svein Kaldestad
Telefon:  230 35 262
E-post: svein.kaldestad@medistim.com​ 

Medtronic Norge AS 
Kontaktperson: Mats Aasgard
Telefon: +45 267 26 851
E-mail: Avtaler@medtronic.com

Mediq Norge AS 
Kontaktperson: Wenche Kersti Fagerlid
Telefon: +(47) 977 78 817 
E-post: Wenche.Fagerlid@mediq.com

Maquet Nordic Norway

Kontaktperson: Gjermund Mangseth

Telefon: 901 73 042

E-post: Gjermund.mangseth@getinge.com

W. L. Gore & Associates Scandinavia AB 
Kontaktperson Anna Maria Flygare
Telefon:  +46 (0)31 7067805
E-post: aflygare@wlgore.com

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er rangert.

Deltilbud 1.1 Rette graft thoracal/thoraco-abdominal

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Maquet Nordic Norway
 2. Medistim Norge AS
 3. B. Braun Medical AS
 4. LeMaitre Vascular AS 2

Deltilbud 1.2 Grenede – én sidearm graft, thoracal/thoraco-abdominal

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medistim Norge AS
 2. Mediplast AS
 3. Maquet Nordic Norway

Deltilbud 1.3 Grenede – flere sidearmer graft, thoracal/thoraco-abdominal

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medistim Norge AS
 2. Maquet Nordic Norway

Deltilbud 1.4 Hybride implantater (graft), thoracal

Leverandør:

 1. Medistim Norge AS

Deltilbud 1.5 Valsalvagraft

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. B. Braun Medical AS
 2. Maquet Nordic Norway
 3. Medistim Norge AS

Deltilbud 1.6 Abdominale, rette og Y-graft – polyester – impregnerte/coated

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Maquet Nordic Norway
 2. LeMaitre Vascular AS 1
 3. B. Braun Medical AS
 4. Medistim Norge AS
 5. LeMaitre Vascular AS 2

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.

Deltilbud 1.7 Abdominale, rette og Y-graft – antimicrobielle graft

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Maquet Nordic Norway
 2. B. Braun Medical AS

Deltilbud 1.8 Abdominale, rette og Y-graft – PTFE

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Deltilbud 1.9 Perifere graft – polyester

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Maquet Nordic Norway
 2. LeMaitre Vascular AS 1
 3. B. Braun Medical AS
 4. Medistim Norge AS
 5. Mediplast AS
 6. LeMaitre Vascular AS 2

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.   

Deltilbud 1.10 Perifere graft – PTFE

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Becton Dickinson Norway AS
 2. B. Braun Medical AS
 3. Maquet Nordic Norway
 4. LeMaitre Vascular AS 1
 5. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB
Medistim er ikke lenger leverandør på dette deltilbudet, og har blitt fjernet fra leverandørlisten.

Deltilbud 1.11 Perifere graft – PTFE, heparin

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. B. Braun Medical AS
 2. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Deltilbud 1.12 Perifere graft – antimicrobielle

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Maquet Nordic Norway
 2. B. Braun Medical AS

Deltilbud 1.13 Perifere graft – kombinerte materialer

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Becton Dickinson Norway AS
 2. Maquet Nordic Norway
 3. LeMaitre Vascular AS 1

Deltilbud 1.14 Dialysegraft for tidlig aksess (innen 72h)

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB
 2. Maquet Nordic Norway
Medistim er ikke lenger leverandør på dette deltilbudet, og har blitt fjernet fra leverandørlisten.

Deltilbud 1.15 Patcher – biologiske

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Mediq Norge AS
 2. LeMaitre Vascular AS 1
 3. Abbott Medical Norway AS

Deltilbud 1.16 Patcher – syntetiske polyurethan

Leverandør:

 1. B. Braun Medical AS

Deltilbud 1.17 Patcher – syntetiske dacron

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Becton Dickinson Norway AS
 2. Maquet Nordic Norway
 3. B. Braun Medical AS
 4. LeMaitre Vascular AS 1

Deltilbud 1.18 Patcher – syntetiske PTFE

Leverandør:

 1. Becton Dickinson Norway AS

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er rangert.

Deltilbud 2.1 Thoracale stentgraft for aortaaneurismer

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Cook Norge AS
 3. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Deltilbud 2.2 Thoracale stentgraft for aortadisseksjon

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Cook Norge AS
 3. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Deltilbud 2.3 Abdominale stentgraft (EVAR) - suprarenal fiksasjon

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Cook Norge AS
 2. Medtronic Norge AS

Deltilbud 2.4 Abdominale stentgraft (EVAR) - infrarenal fiksasjon

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Deltilbud 2.5 Grenede stentgraft for iliaca-aneurisme

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Cook Norge AS
 2. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Deltilbud 2.6 Thoraco-abdominale stentgraft («Off the shelf»)

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Cook Norge AS

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er rangert.

Deltilbud 3.1 Shunt

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. LeMaitre Vascular AS 1
 2. Mediplast AS

Tilbudt produkt fra Mediplast, Vascushunt II, er likevel ikke CE-merket i henhold til Lov og Forskrift om medisinsk utstyr. Inntil denne merkingen foreligger, vil ikke produktet kunne avropes.

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er rangert.

Deltilbud 4.1 Perfusjons-occlusjonskateter

Leverandør:

 1. LeMaitre Vascular AS 1

Deltilbud 4.2 Occlusjonskateter

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. LeMaitre Vascular AS 1
 2. Mediplast AS

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er rangert.

Deltilbud 5.1 Embolektomikateter

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. LeMaitre Vascular AS 2
 2. LeMaitre Vascular AS 1
 3. Mediplast AS

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.

Deltilbud 5.2 Trombektomikateter:

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. LeMaitre Vascular AS 2
 2. Mediplast AS
 3. LeMaitre Vascular AS 1

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.

Deltilbud 5.3 Klaffestripper til bypasskirurgi

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. B. Braun Medical AS
 2. LeMaitre Vascular AS 1
 3. LeMaitre Vascular AS 2

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.

Deltilbud 5.4 «Over the wire» - embolektomikateter

Leverandører i rangert rekkefølge:

1. LeMaitre Vascular AS 1
1. LeMaitre Vascular AS 2
3. Mediplast AS

Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i LeMaitre Vascular AS 1 og LeMaitre Vascular AS 2.

prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter


Avrop skal skje ved kjøp fra den leverandøren som til enhver tid er rangert som nummer 1.

I henhold til punkt 2.2 i rammeavtalen kan unntak fra dette gjøres i følgende tilfeller:

I) Dersom prioritert leverandørs produkt ut fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.

II) Dersom prioritert leverandør etter forespørsel ikke kan levere produktene eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.

III) Dersom leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

IV) Inntil 10 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter, som ikke er på rammeavtalen for bruk i studier.

Unntak etter I og II besluttes av ansvarlig behandlende lege og skal dokumenteres. Unntak etter III besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter IV skal besluttes av fagansvarlig, budsjettansvarlig og innkjøpsansvarlig ved den enkelte avdeling.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 20.12.2022
Fant du det du lette etter?