logo Sykehusinnkjøp

Kar- og thoraxkirurgi – utstyr og materiell

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2023 til 30. september 2025, med mulighet for forlengelse inntil 2 år.

Avtalen gjelder levering av utstyr og materiell til kar- og thoraxkirurgi. For hvert delområde er det inngått parallelle rammeavtaler.

Avtalen er delt inn i fem hovedområder. Under vil du finne en oversikt over produktene innenfor hvert hovedområde. 

Kontaktinformasjon til leverandører:​

B Braun Medical: 
Avtaleforvaltning
Telefon: +47 333 81 800
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

Becton Dickinson Norway AS
Bernt Harald Berntzen
Telefon: +47 92) 85 528
E-post: bernt.harald.berntzen@bd.com

Cook Norge AS
Maria Östh
Telefon: 23 16 29 68/0046 708 27 24 31
E-post: Maria.osth@cookmedical.com

Edwards Lifesciences Nordic AB
Emil Olsson
E-post: Bids_tender_nordic@edwards.com

Getinge Norge AS 
Diana Hiller
Telefon: 93070208
E-post: Diana.hiller@getinge.com

Le Maitre Vascular AS
Katarina Lovberg
E-post: klovberg@lemaitre.com

Mediplast AS
Marit Vee Akselsen
Telefon: 911 61 846/328 81 100
E-post: Marit.vee.akselsen@mediplast.com

Medistim Norge AS
Svein Kaldestad
E-post: Svein.kaldestad@medistim.com

Medtronic Norge AS 
Elin Olsen
Telefon: +45 27 79 76 27
E-mail: Avtaler@medtronic.com

Meliora Medtech AB 
Daniel Karlsson
Telefon: +46 70 57 70 25 0
E-post: Daniel@melioramedtech.se

Merit Medical Norway AS
Mai-Britt Sørensen
Telefon: 80 01 16 29
E-post: nordictenders@merit.com

MicroMed AS
Roy Arne Bjerke
Telefon: +47 90978893
E-post: roy-arne.bjerke@micromed.no

Octopus Medical AS
Peppe Pettersson
Telefon: +47 41315487
E-post: peppe@octopusmedical.no

Vingmed AS
Jan Edgar Eriksen
Telefon: 67 58 06 80 / 971 90 119
E-post: jan.edgar.eriksen@vingmed-as.no

W. L. Gore & Associates Scandinavia AB 
Angelica Samuelsson
Telefon:  223 54 100
E-post: infomedsk@wlgore.com

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er oppnevnt i rangert rekkefølge.

Delkontrakt 1: Patcher - biologiske
NB: Avtalen for Patcher - biologiske gjelder fra 1. mars 2024 til 28. februar 2026, med mulighet for forlengelse inntil 2 år.

 1. Medistim Norge AS
 2. Edwards Lifesciences Nordic AB

Delkontrakt 1.1: Rette graft thoracal/thoraco-abdominal 

 1. Maquet Nordic Norway
 2. Octopus Medical AS
 3. B Braun Medical AS

Delkontrakt 1.2: Grenede – én sidearm graft thoracal/thoraco-abdominal

 1. Octopus Medical AS
 2. Maquet Nordic Norway

Delkontrakt 1.3: Grenede – flere sidearmer graft thoracal/thoraco-abdominal

 1. Octopus Medical AS
 2. Getinge Norge AS

Delkontrakt 1.4: Hybride implantater (Graft) thoracal

 1. Octopus Medical AS
 2. Mediplast AS

Delkontrakt 1.5: Valsalvagraft

 1. Getinge Norge AS
 2. Octopus Medical AS

Delkontrakt 1.6: Abdominale, rette og Y-graft – polyester – impregnerte/coated

 1. Getinge Norge AS
 2. B Braun Medicla AS
 3. Octopus Medical AS

Delkontrakt 1.7: Abdominale, rette og Y-graft – antimicrobielle graft

 1. Getinge Norge AS
 2. B Braun Medical AS

Delkontrakt 1.8: Abdominale, rette og Y-graft – PTFE

 1. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

Delkontrakt 1.9: Perifere graft – polyester

 1. Getinge Norge AS
 2. B Braun Medical AS

Delkontrakt 1.10: Perifere graft – PTFE

 1. Becton Dickinson Norway AS
 2. B Braun Medical AS
 3. Getinge Norge AS
 4. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

Delkontrakt 1.11: Perifere graft – PTFE, heparin

 1. B Braun Medical AS
 2. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

Delkontrakt 1.12: Perifere graft – antimicrobielle

 1. B Braun Medical AS
 2. Getinge Norge AS

Delkontrakt 1.13: Perifere graft – kombinerte materialer

 1. Getinge Norge AS

Delkontrakt 1.14: Dialysegraft 

 1. Becton Dickinson Norway AS
 2. Merit Medical Norway AS
 3. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

Delkontrakt 1.15: Dialysegraft for tidlig aksess (innen 72h)

 1. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB
 2. Getinge Norge AS

Delkontrakt 1.17: Patcher – syntetiske polyurethan

 1. Becton Dickinson Norway AS
 2. B Braun Medical AS

Delkontrakt 1.18: Patcher – syntetiske dacron

 1. B Braun Medical AS
 2. Getinge Norge AS

Delkontrakt 1.19: Patcher – syntetiske PFTE

 1. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er oppnevnt i rangert rekkefølge.

Delkontrakt 2.1: Thoracale stentgraft for aortaaneurismer

 1. Medtronic Norge AS
 2. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB
 3. Cook Norge AS
 4. Octopus Medical AS

Delkontrakt 2.2: Thoracale stentgraft for aortadisseksjon

 1. Medtronic Norge AS
 2. Cook Norge AS
 3. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB
 4. Octopus Medical AS

Delkontrakt 2.3: Thoracale stentgraft konformerbar proximal ende

 1. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

Delkontrakt 2.4: Abdominale stentgraft (EVAR) - suprarenal fiksasjon

 1. Medtronic Norge AS
 2. Cook Norge AS
 3. Medtronic Norge AS
 4. Octopus Medical AS

Delkontrakt 2.5: Abdominale stentgraft (EVAR) - infrarenal fiksasjon

 1. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB
 2. Octopus Medical AS

Delkontrakt 2.6: Grenede stentgraft for iliaca-aneurisme

 1. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB
 2. Cook Norge AS

Delkontrakt 2.7: Thoraco-abdominale stentgraft («Off the shelf»)

 1. Cook Norge AS
 2. Meliora Medtech AB

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er oppnevnt i rangert rekkefølge.

Delkontrakt 3.1: Thermal behandling RF

 1. Micromed AS
 2. Meliora Medtech AB
 3. Vingmed AS

Delkontrakt 3.2: Thermal behandling laser

 1. Micromed AS
 2. Vingmed AS

Delkontrakt 3.3: Non-thermal behandling

 1. Meliora Medtech AB
 2. Micromed AS
 3. Merit Medical Norway AS

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er oppnevnt i rangert rekkefølge

Delkontrakt 4.1: Shunt

Leverandør: Le Maitre Vascular AS

 

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er oppnevnt i rangert rekkefølge.

Delkontrakt 5.1: Perfusjons-occlusjons kateter
Delkontrakt avlyst. Informasjon kommer

Delkontrakt 5.2: Occlusjonskateter - aorta occlusjonsballong (åpen kirurgi)

 1. W.L. Gore & Associates Scandinavia AB. 
  Delkontrakt 5.2 avsluttes med W. L. Gore da de ikke har occlusjonskateter til åpen kirurgi. Sykehusinnkjøp kommer tilbake med informasjon.

Delkontrakt 5.3: Occlusjonskateter - perifer karkirurgi

 1. Mediplast AS

På flere av deltilbudene er det inngått parallelle rammeavtaler, hvor de ulike leverandørene er oppnevnt i rangert rekkefølge.

Delkontrakt 6.1: Embolektomikateter

 1. Mediplast AS

Delkontrakt 6.2: Trombektomikateter

 1. Mediplast AS

Delkontrakt 6.3: Klaffestripper til bypasskirurgi
Delkontrakt avlyst, informasjon kommer

Delkontrakt 6.4: "Over the wire" 

 1. Mediplast AS

prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

  Avrop skal skje ved kjøp fra den leverandøren som til enhver tid er rangert som nummer 1.

  Unntak fra prioritet kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.

  2. Dersom prioritert leverandør etter forespørsel ikke kan levere produktene eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.

  3. Dersom leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

  4. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter, som ikke er på rammeavtalen for bruk i studier.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 28.05.2024