logo Sykehusinnkjøp

Konsulenttjenester IKT

Avtalen gjelder fra 15.08.2023 til 14.08.2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av konsulenttjenester innen området IKT.

Avtalen dekker følgende områder (for mer utfyllende informasjon om hver delkontrakt, se under fanen "Dokumenter"):

Delkontrakt A
Program og prosjektgjennomføring

Delkontrakt B
Strategiplanlegging, rådgivning og innovasjon

Delkontrakt C
Arkitektur

Delkontrakt D
Informasjonssikkerhet og ROS-analyser

Delkontrakt E
Test og release

Delkontrakt F
Systemutvikling

Delkontrakt G
Applikasjonsforvaltning, drift og forvaltning av IT-systemer og plattformer

Delkontrakt H
Nettverk

Delkontrakt I
Telekommunikasjon

Delkontrakt J
Tverrfaglige team

Ved kjøp av konsulenttjenester IKT skal det gjøres avrop ved minikonkurranser. Dokumentet "Prosedyre for minikonkurranse" beskriver hvordan dette skal gjøres. Dette finner du under fanen "Dokumenter"

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

31.august 2023: ATKINS NORGE AS BLIR SYSTRA NORGE AS
Atkins Norge AS er kjøpt opp av Systra SA, og endrer navn til Systra Norge AS. Alle avtaler og forpliktelser videreføres under nytt navn.

15.august 2023: NETSENSE AS BLIR NORDLO GRENLAND AS
Nordlo Group AS har kjøpt alle aksjene i Netsense, og selskapet skifter navn til Nordlo Grenland AS. ALle avtaler og forpliktelser videreføres under nytt navn.

  For kontaktinformasjon til leverandører, se dokumentet "Kontaktinformasjon leverandører" under fanen "Dokumenter".

  avtaleforvalter

  Brukere kan ta kontakt med sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Det er også mulig å be om tilgang til mappe for sensitiv informasjon ved å sende forespørsel til e-post konsulenter@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post konsulenter@sykehusinnkjop.no

  Sist oppdatert 04.04.2024