logo

Konsulenttjenester rekruttering

Avtalen gjelder fra 1.januar 2023 til 31. desember 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonale tjenester inngått avtale på levering av konsulenttjenester innen rekruttering. Bestillere oppfordres til å ta kontakt med Sykehu​​sinnkjøp for bistand og kvalitetssikring ved utførelse av minikonkurranser.​

prosjektleder
avtaleforvalter

For prisinformasjon, ta kontakt med eget helseforetak, eller be om tilgang til delt mappe for sensitiv informasjon. Send henvendelse til konsulenter@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.


Logg inn (Leverandørportalen)Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til
konsulenter@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 11.01.2023