logo

Forbruksmateriell til kontinuerlig dialyse

Avtalen gjelder fra 01.11.2023 til 31.10.2025. Den kan forlenges med 2 år om gangen opptil 4 ganger

Avtalen omfatter kjøp av Forbruksmateriell og væsker til kontinuerlig dialyse 

Avtalen dekker følgende områder:

Forbruksmateriell til PRISMAFLEX og PrisMax
Avtalenummer: 12810101


Dialysevæsker til PRISMAFLEX og PrisMax
Avtalenummer: 12810102 (Alliance)
NB: dialysevæsker kjøpes via Alliance (grossist), men Baxter er avtalepart

 

[Legg inn instrukser for hvordan brukere på helseforetakene skal gjøre avrop på avtalen.]

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

[dato]. [måned] [årstall]
[Endring/statusoppdatering]

[dato]. [måned] [årstall]
[Endring/statusoppdatering]

Baxter AS
Marissa Fornell Haugeland
Telefon: +47 919 08 785
E-post: marissa_fornell_haugeland@baxter.com

 

prosjektleder
rådgiver innkjøp

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post konsulenter@sykehusinnkjop.no

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 14.09.2023