logo Sykehusinnkjøp

Forbruksmateriell til kontinuerlig dialyse

Avtalen gjelder fra 01.11.2023 til 31.10.2025. Den kan forlenges med 2 år om gangen opptil 3 ganger

Avtalen omfatter kjøp av Forbruksmateriell og væsker til kontinuerlig dialyse 

Vantive AS (tidligere Baxter)
Joakim Back Harsmann
Telefon:  +45 40 10 06 06  
E-post: Joakim_Bach_Harsmann@baxter.com

 

Avtalen dekker følgende områder:

Forbruksmateriell til PRISMAFLEX og PrisMax
Avtalenummer: 12810101


Dialysevæsker til PRISMAFLEX og PrisMax
Avtalenummer: 12810102 (Alliance)
NB: dialysevæsker kjøpes via Alliance (grossist), Vantive er avtalepart

 

Ingen spesielle avropsmekanismer.

 

Kun Vantive som er leverandør på denne avtalen. Avrop på avtale gjøres via kundes bestillingssystemer. 

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

03.04.2024
Avtalen overdras fra Baxter AS til Vantive AS

 

Vantive AS

Kontaktperson: Joakim Bach-Harsmann
Telefon: +45 40 10 06 06  
E-post: Joakim_Bach_Harsmann@baxter.com

 

prosjektleder

Rådgiver innkjøp

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post konsulenter@sykehusinnkjop.no

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 04.04.2024