logo Sykehusinnkjøp

Kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler

Avtalen gjelder fra 1. november 2021. Denne er nå prolonger fram til 1. november 2024. Den kan forlenges med 1 år.

På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av nye kontormøbler og andre ikke-medisinske møbler. 

Kontaktinformasjon til leverandørene:

Kinnarps AS
Trine Jensen
Telefon: +47 474 50 433
E-post: Trine.jensen@kinnarps.no

Lindbak AS
Ulla Britt Morseth
Telefon: +47 466 31 806
E-post: Ulla.morseth@lindbak.no

 

Avtalen er delt inn i fire delkontrakter med hver sine leverandører:

Delkontrakt 1 Kontormøbler – bord og oppbevaringsmøbler
Kinnarps AS

Omfatter arbeidsbord m/hev og senk understell, møterombord, bord til kantine og konferanse, diverse oppbevaringsmøbler, støyskjermer og lydabsorbenter.

Delkontrakt 2 Kontormøbler – stoler
Kinnarps AS

Omfatter kontorstoler, møteromstoler, stoler til kantine og konferanse, lenestol til ikke-medisinsk bruk.

Delkontrakt 3 Sosiale- og publikumsmøbler
Kinnarps AS

Omfatter modulbaserte sittegrupper og bord til sosiale soner i kontorlandskap og publikumsområder på sykehus.

Delkontrakt 4 Garderobeskap
Lindbak AS

Omfatter ulike varianter av garderobeskap i metall.

 

Prosjektleder

​​​
avtaleforvalter

  Ved behov for tilgang til flere dokumenter, send forespørsel til oppgitt Avtaleforvalter.

  Avtalesortimentet er de varene som fremgår av prislisten/katalogen på rammeavtalen, produktvarianter med samme pris og kvalitet som sortimentet i katalogen samt produktvarianter definert som tilleggssortiment.

  Produktvarianter med samme pris og kvalitet som sortimentet i katalogen: Mange av produktene kan leveres i andre farger enn det som er standardisert i prislisten. For å benytte en annen farge kontaktes leverandør, dette kan gjøres uten ekstra kostnad. Mulige fargevalg finnes i en pdf produktbrosjyre.

  Produktvarianter definert som tilleggssortiment: se rammeavtalen og «vedlegg Tilleggssortiment». Leverandør kan ta et påslag på produktvarianter i tilleggssortimentet på 20 % i forhold til avtalepris på nærmeste sammenlignbare produkt i katalogsortimentet.

  Det er etablert en dynamisk innkjøpsordning som supplement til rammeavtalen. Dersom avtalesortimentet ikke dekker behovet skal behovet dekkes ved å gjennomføre egne anskaffelser, enten gjennom konkurranser på den etablerte dynamiske innkjøpsordningen eller ved å gjennomføre egne anskaffelser i henhold til anskaffelsesregelverket.

  Den dynamiske innkjøpsordningen omfatter følgende produktkategorier; sosiale- og publikumsmøbler, ergonomisk kontorstol, brukte møbler, møbelreparasjoner, «meeting-box» og innvendig solskjerming

  Merk følgende sentrale momenter:

  For produkter som leveres med tekstil er det spesifisert at det skal finnes to materialvalg, hvorav et material skal tåle desinfeksjon med for eksempel Vikron, PeraSafe, sprit og LifeClean. Disse produkter er merket i artikkelnavnet med «tåler desinfeksjon».

  Leverandøren plikter å yte følgende service og teknisk bistand kostnadsfritt for produkter omfattet av avtalen:

  ·         Montering og klargjøring av møbler i forbindelse med levering.

  ·         Fjerning og retur av emballasje i forbindelse med levering.

  ·         Tegnetjenester inkludert lokal befaring ved behov.

  ·         Rådgivning, herunder bistå til best mulig utnyttelse av avtalens hovedsortiment.

  ·         Reparasjoner av produkter som gjelder reklamasjoner eller feil som omfattes av garanti.

  Ta kontakt med Sykehusinnkjøp for mer informasjon. 

  ·        

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 26.06.2024