logo Sykehusinnkjøp

Kreativ programvare

Avtalen gjelder fra 1. september 2020 til 31. august 2023. Den kan forlenges med 1 år. Avtalen er prolongert til 31. august 2024.

Avtalen er delt i to deler, og gjelder for avansert PDF-redigering og kreativ programvare.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Crayon AS, som forhandler Adobe.
Tlf.: +45 3231 6000
Faks: +45 3231 6001

Alexander Evensen 
Telefon: +47 952 49 494
E-post:alexander.evensen@crayon.com

Kreativ programvare

Dette området gjelder for alle regioner samt Norsk Helsenett og virksomheter tilknyttet tjenestesenteret. I tillegg kan region Sør-Øst kjøpe lisenser for avansert PDF-redigering (Acrobat Pro) under dette delområdet.

Sykehusinnkjøp har inngått en avtale med Crayon AS som forhandler Adobe lisenser. Det er inngått en felles nasjonal storkundeavtale for kjøpt av Adobe lisenser (Enterprise Term Licensing Agreement).

I denne avtalen er det mulig å bytte lisenser mellom regioner og virksomheter ved behov. Det er derfor viktig at kjøp av lisenser avklares med regional forvalter av avtalen. Dette er normalt det regionale IKT-selskapet.

Delområdet omfatter alle kreative produkter under Adobe sin Creative Cloud Suite. Dette inkluderer blant annet Photoshop, Illustrator, Captivate mm.

Avtaleforvalter

Bestilling og priser får du ved å kontakte regional forvalter av avtalen.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 28.05.2024