logo

Kredittkorttjenester

Avtalen gjelder fra 1. mai 2022 til 30.april 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder for Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst, samt ideelle og felleseide selskaper. 

Avtalen omfatter firmakort med personlig ansvar, firmakort med firmaansvar, reisekonto, rapportering/statistikk og mulighet for integrasjon med reiseregningssystem.

SEB Kort Bank AB, oslofilialen er valgt som leverandør.

Leverandørens kontaktperson: 
Marianne Ovnerud
Telefon: + 47 970 27 383
Epost: marianne.ovnerud@eurocard.no

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF eller prosjektledere i Sykehusinnkjøp HF ansvarlige for avtalen.

Prosjektleder

avtaleforvalter

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 19.01.2023