logo Sykehusinnkjøp

Livmorhalsprogrammet - Utstyr og materiell

Avtalen gjelder fra 01. februar 2024 til 31. januar 2026. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder leveranser av utstyr og materiell til bruk i primærscreening i det nasjonale screeningprogrammet mot livmorhalskreft (Masseundersøkelse mot livmorhalskreft).

Det er inngått avtale med to leverandører:

Roche Diagnostics Norge AS:
Avtalenummer: 13050101
Kontaktperson: Janicke Klefelt
E-post: oslo.firmapost@roche.com
Telefonnummer: 920 11 224

Montebello Diagnostics AS:
Avtalenummer: 13050102
Kontaktperson: Mika Söderberg
E-post: mail@montebello.no
Telefonnummer: 930 52 876

Det er inngått rammeavtale med én leverandør for hver delkontrakt (Leverandør/avtalenummer):

Delkontrakt A - Rammeavtale for leveranse av forbruksmateriell til HPV-tester på Cobas 4800, samt servcieavtaler
 • Roche Diagnostics Norge AS / 13050101
Delkontrakt B - Rammeavtale for leveranse av forbruksmateriell og maskiner til væskebasert cytologi på ThinPrep, samt serviceavtaler
 • Montebello Diagnostics AS / 13050102

prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

  Denne avtalen har ingen spesielle avropsmekanismer. For bestilling av produkter på denne avtalen benyttes gjeldende bestillingssystem og rutine ved aktuelt helseforetak i regionen.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 14.02.2024