logo

Livmorhalsprogrammet - Utstyr og materiell

Avtalen gjelder fra 01. februar 2020 til 31. januar 2022. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 31. januar 2024.

Avtalen gjelder leveranser av utstyr og materiell til bruk i primærscreening i det nasjonale screeningprogrammet mot livmorhalskreft (Masseundersøkelse mot livmorhalskreft).

Det er inngått avtale med to leverandører:

Roche Diagnostics Norge AS:
Avtalenummer: 10970201
Kontaktperson: Maria Ledesma
E-post: maria.ledesma@roche.com
Telefonnummer: 481 39 198

Montebello Diagnostics AS:
Avtalenummer: 10970202
Kontaktperson: Mika Söderberg
E-post: mika@montebello.no
Telefonnummer: 930 52 876

Det er inngått rammeavtale med én leverandør for hver delkontrakt (Leverandør/avtalenummer):

Delkontrakt A - Rammeavtale for leveranse av forbruksmateriell til HPV-tester på Cobas 4800, samt servceavtaler
  • Roche Diagnostics Norge AS / 10970201
Delkontrakt B - Rammeavtale for leveranse av forbruksmateriell og maskiner til væskebasert cytologi på ThinPrep, samt serviceavtaler
  • Montebello Diagnostics AS / 10970202

prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

Denne avtalen har ingen spesielle avropsmekanismer. For bestilling av produkter på denne avtalen benyttes gjeldene bestillingssystem og rutine ved aktuelt helseforetak i regionen.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 09.02.2023