logo Sykehusinnkjøp

Lyskilder og lysarmaturer

Avtalen gjelder fra 9. april 2022 til 9. april 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter ulike typer lysrør, kompaktrør og lignende produkter.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Auralight AS
Thorbjørn Evensen
Telefon: +47 977 21 946
E-post: thorbjorn@aura.no

Glamox AS
Daniel Lefverman
Telefon: +47 982 347 96.
E-post: daniel.lefverman@glamox.com​

Avtalen er delt inn i to delkontrakter med hver sine leverandører:

Delkontrakt 1 - Lyskilder

Auralight AS

Delkontrakt 2 - Lysarmaturer

Glamox AS

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes innkjøpsleder i ditt HF eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder/avtaleforvalter:

Avtaleforvalter

​​​

  Kunden skal, i samarbeid med leverandøren, utarbeidet bestillingsrutiner som ivaretar hensynet til begge parter. Dersom leveranse ikke kan utføres i henhold til bestillingen, skal leverandøren informere kunden om dette uten ugrunnet opphold etter mottak av bestilling. Vi oppfordrer til å samle bestillinger der det er mulig.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 28.05.2024