logo Sykehusinnkjøp

Manuelle sikkerhetstjenester

Avtalen gjelder fra 1. juni 2022 til 31. mai 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen for Helse Sør-Øst er prolongert til 31. mai 2025. Videre prolongering gjelder for Helse Nord RHF og Helse Vest RHF. Avtalen er prolongert til 31. mai 2026. 1. oktober 2023 trådte Helse Midt-Norge RHF ut av nåværende avtale, og fikk egen rammeavtale for manuelle sikkerhetstjenester med Securitas. Avtalen er prolonger til og med 31. mai 2026.

 

Avtalen omfatter manuelle sikkerhetstjenester.

Avarn Security AS for leveranse av manuelle sikkerhetstjenester for alle helseforetak utenom Oslo Universitetssykehus HF.

Avarn Security AS
Leif Nilsen
Telefon: 915 85 544
E-post: leif.nilsen@avarnsecurity.com

For Oslo Universitetssykehus HF er det inngått avtale med Proff Security AS.

Proff Security AS
Kaisar Ali
Telefon: 47 87 87 86 
E-post: kaisar@proffsecurity.no

Securitas AS leverer tjenester til Helse Midt- Norge.

Securitas AS

Kjell Ivar Andersen

Telefon:917 83 330

Epost:kjell.ivar.andersen@securitas.no

 

Avtalen omfatter manuelle sikkerhetstjenester, herunder mobilt og stasjonært vakthold.

Mobilt vakthold innebærer innvendige og/eller utvendige inspeksjonsrunder av kortere varighet med frekvens etter kundens behov, der vekter i hovedsak utfører forebyggende sikkerhetsoppgaver og områdekontroll.

Stasjonært vakthold innebærer oppdrag med fast tilstedeværelse hos Kunde under hele oppdragets varighet. Stasjonært vakthold utføres med henholdsvis kortsiktig og kontinuerlig bemanning. Ved kortsiktig bemanning bestilles vakthold ved behov for en definert periode, mens kontinuerlig bemanning innebærer at vakthold utføres i en fast skiftordning.

Eksempler på arbeidsoppgaver som kan inngå i stasjonært vakthold er overvåkning/kontroll av sikkerhetssystemer og kundens arealer ved hjelp av ITV, betjening av alarmer, innvendige kontrollrunder med forebyggende sikkerhetsoppgaver, betjening av sentralbord, diverse serviceoppgaver mm.

​​Alarmmottak innebærer mottak og utrykning på alarm.

Prosjektleder

avtaleforvalter

  ​Avarn Se​​​​curity AS:

  Bestilling av sikkerhetstjenester gjøres primært gjennom leverandørens web-portal​. Sekundært kan det gjennomføres via e-post eller telefon. 

  Hvis den lokale kontaktpersonen ikke er tilgjengelig, kan Thomas Skjelland kontaktes  for nødvendige tilganger til kundeportal.

  Tlf: 991 03 903
  E-post:​ thomas.skjelland@avarnsecurity.com

   

  Proff  Security AS:

  Bestilling av sikkerhetstjenester gjøres primært gjennom leverandørens web-portal. Hjemmeside eller gå direkte inn på web portalen her​: Portal Sekundært kan det gjennomføres via e-post eller telefon​​

  Kaisar Ali- Sikkerhetssjef kan kontaktes på tlf: 47 87 87 86  eller e-post kaisar@proffsecurity.no​

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til
  avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 04.04.2024