logo Sykehusinnkjøp

Mat og drikke avtaler

Avtalene med oppstart 1.oktober 2020 er prolongert til og med 30. september 2024. Odd Langdalen sin frukt og grønt avtale oppstart fra 30. januar 2021 er prolongert til og med 30. september 2024.

Avtalen gjelder levering av mat og drikke til grupper av befolkningen som er særlig utsatt for matbåren smitte, eksempelvis små barn, skrøpelige eldre, gravide og personer med nedsatt immunforsvar. Leverandøren skal være bevist på at det derfor er stilt tydelige og spesifikke krav til kvalitet, avvikssystem, og mattrygghet.

Avtalen gjelder for følgende delområder:

Frukt og grønt- Fersk fisk-Fryst fisk, Rødt og hvitt kjøtt- Bakerivarer- Mineralvann- Kaffe- Kaffekonsentrat- fersk juice- Fast og flytende meieriprodukter.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Asko Norge AS
Pia Lødrup
E-post: pia.lodrup@asko.no
Mobil: 951 15 332

Tine SA
Jonas Harsem
E-post: jonas.harsem@tine.no
Mobil: 977 54 473

Servicegrossistene AS
Kristian Sundbye
E-post: kristian@sg.no
Mobil: 982 95 115

Ringnes AS
Christofer Kaspersson
E-post: christofer.kaspersson@ringnes.no
Mobil: 415 77 382

Nortura SA
Per Emil Svare
E-post: per.emil.svare@nortura.no​
Mobil: +47 482 63 076

Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros AS
Kristian Solvang
E-post: kristian@langdalen.no
Mob.nr. 958 38 099

Odd Langdalen Frukt og Grønt avd. Trondheim
Geir Ove Ulleberg Buarøy
E-post: geir.buaroy@langdalen.no
Mobil: 907 53 211

Domstein Sjømat AS
Arild Svendsen
E-post: arild.svensen@domstein.no
Mobil: 450 34 918

Olav Aakre AS
Ruben Abrahamsen
E-post: ruben.abrahamsen@bama.no
Mobil: 959 32 503

Bama Storkjøkken AS/ 
Bama Storkjøkken Oslo AS
Erik Dæhlin
E-post: erde@bama.no
Mobil: 920 33 854

Bakehuset AS
Odd Nilsen
E-post: odd.nilsen@bakehuset.no
Mobil: 951 84 818

Bakehuset Nord-Norge AS avd. Tromsø
Kjetil Myrbakk
E-post: kjetil.myrbakk@bakehusetas.no
Mobil: 416 52 690

Bakermester Klausen AS
Anne Cathrine Fjeldseth
E-post: anne.cathrine@bakerklausen.no
Mobil:  481 70 166

Bakeriet i Mo i Rana
Bjørn-Tore Hansen
E-post: bth@bakeriet.as
Mobil: 913 71 337

Flytende meieriprodukter 1
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473
 
Flytende meieriprodukter 2
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473​

Faste meieriprodukter
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473​

Fersk juice- og konsentrat
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473​

Kaffe
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332
 
Kaffekonsentrat
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Mineralvann
Ringnes AS: Christofer Kaspersson, e-post christofer.kaspersson@ringnes.no, mobil 415 77 382

Iskrem
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332. pende avtale 11130101 er forlenget fram til 28.02.2023​​
 
Rødt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Hvitt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Frukt og grønt
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Fersk fisk og fiskeprodukter
Domstein Sjømat AS: Arild Svendsen, e-post arild.svensen@domstein.no, mobil 450 34 918

Fryst fisk og fiskeprodukter
Olav Aakre AS: Cato Lyshaug, e-post clys@bama.no mobil 90674044​
Bama Storkjøkken AS/ Bama Storkjøkken Oslo AS: Erik Dæhlin, Epost erde@bama.no, mobil 920 33 854

Ferske bakeri- og konditoriprodukter
Bakehuset Nord-Norge AS avd. Tromsø: Kjetil Myrbakk, e-post kjetil.myrbakk@bakehusetas.no, mobil 416 52 690: Finnmarkssykehuset HF
Bakeriet i Mo i Rana: Bjørn-Thore Hansen, e-post bth@bakeriet.as, mobil 913 71 337: Helgelandssykehuset HF

Flytende meieriprodukter 1
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473
 
Flytende meieriprodukter 2
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473​

Faste meieriprodukter
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473

Fersk juice- og konsentrat
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473
 
Kaffe
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332
 
Kaffekonsentrat
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Mineralvann
Ringnes AS: Christofer Kaspersson,  e-post christofer.kaspersson@ringnes.no, mobil 415 77 382

Iskrem
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332. pende avtale 11130101 er forlenget fram til 28.02.2023​

 
Rødt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Hvitt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Frukt og grønt 

Odd Langdalen Frukt og Grønt avd. Trondheim: Geir Ove Ulleberg Buarøy, E-post: geir.buaroy@langdalen.no mobil: 907 53 211

Fersk fisk og fiskeprodukter
Domstein Sjømat AS: Arild Svendsen, e-post arild.svensen@domstein.no, mobil 450 34 918

Fryst fisk og fiskeprodukter
Bama Storkjøkken AS/ Bama Storkjøkken Oslo AS: Erik Dæhlin, Epost erde@bama.no, mobil 920 33 854

Ferske bakeri- og konditoriprodukter
Bakehuset AS: Odd Nilsen, e-post odd.nilsen@bakehuset.no, mobil 951 84 818

Flytende meieriprodukter 1
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473
 
Flytende meieriprodukter 2
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473

Faste meieriprodukter
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473​

Fersk juice- og konsentrat
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473
 
Kaffe
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332
 
Kaffekonsentrat
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Mineralvann
Ringnes AS: Christofer Kaspersson, e-post christofer.kaspersson@ringnes.no, mobil 415 77 382

Iskrem
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332. pende avtale 11130101 er forlenget fram til 28.02.2023​
 
Rødt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Hvitt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Frukt og grønt
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Fersk fisk og fiskeprodukter
Domstein Sjømat AS: Arild Svendsen, e-post arild.svensen@domstein.no, mobil 450 34 918

Fryst fisk og fiskeprodukter
Bama Storkjøkken AS/ Bama Storkjøkken Oslo AS: Erik Dæhlin, Epost erde@bama.no, mobil 920 33 854​

Ferske bakeri- og konditoriprodukter 
Bakehuset AS:  Odd Nilsen, e-post odd.nilsen@bakehuset.no, mobil 951 84 818

Bakehuset AS avtale 11140111: Gjelder Helse Førde. Denne avtalen er prolongert til og med 31.12.22​

Flytende meieriprodukter 1
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473​
 
Flytende meieriprodukter 2
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473

Faste meieriprodukter
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473

Fersk juice- og konsentrat
Tine SA: Jonas Harsem, e-post jonas.harsem@tine.no, mobil 977 54 473​
 
Kaffe
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332
 
Kaffekonsentrat
Servicegrossistene AS: Nils Erik Flåhagen, e-post nils.erik@sf.no, mobil 942 79 529

Mineralvann
Ringnes AS: Christofer Kaspersson, e-post christofer.kaspersson@ringnes.no, mobil 415 77 382

Iskrem
Asko Norge AS: Pia Lødrup, e-post pia.lodrup@asko.no, mobil 951 15 332. pende avtale 11130101 er forlenget fram til 28.02.2023
 
Rødt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Hvitt kjøtt
Nortura SA: Johnny Hundershagen, e-post johnny.hundershagen@nortura.no, mobil 915 55 960

Frukt og grønt 

Odd Langdalen Frukt & Grønt Engros AS: Kristian Solvang, E-post: kristian@langdalen.no, mobil 958 38 099

Fersk fisk og fiskeprodukter
Domstein Sjømat AS: Arild Svendsen, e-post arild.svensen@domstein.no, mobil 450 34 918

Fryst fisk og fiskeprodukter
Bama Storkjøkken AS/ Bama Storkjøkken Oslo AS: Erik Dæhlin, Epost erde@bama.no, mobil 920 33 854​

Ferske bakeri- og konditoriprodukter
Bakermester Klausen AS: Marianne Simensen marianne.simensen@bakerklausen.no, mobil 99618681: VestreViken HF.

Bakehuset AS: Odd Nilsen, e-post odd.nilsen@bakehuset.no, mobil 951 84 818​ Oslo Universitetssykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Telemark HF, Sørlandet Sykehus HF, Akershus Universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF          

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller Sykehusinnkjøps prosjektleder:  

Prosjektleder

avtaleforvalter

  Før avtalen kan tas i bruk må det enkelte helseforetak kontakte leverandør for å gjennomføre nødvendige implementeringsaktiviter for de tjenester som skal benyttes. Se nedtreksmeny "kontaktinformasjon leverandører" for dedikert kontaktpunkt.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 11.01.2023