Hopp til innhold
logo

Medisinske og tekniske gasser

Avtalen er inndelt i seks områder, de forskjellige områdene har ulik avtalestart og -utløp. Alle delområder gjelder fra 1. april 2023 med unntak av delområde 1. Delområde 1 gjelder fra 9. april 2022 til 9. September 2024. Avtalen kan forlenges i maksimalt 6 år.

Avtalen gjelder kjøp av medisinske og ikke medisinske (tekniske) gasse til sykehusene, samt distribusjon av medisinsk oksygen til hjemmeboende pasienter.

Det er inngått avtale to leverandører på denne avtalen:

Leverandør Linde Gas AS:

Helse Nord - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060401
Kunder: Samtlige helseforetak i Helse Nord
Avtaleperiode: 01.04.2023-31.03.2027

Helse Vest - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060403
Kunder: Samtlige helseforetak i Helse Vest 
Avtaleperiode: 01.04.2023-31.03.2027

Helse Midt-Norge - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060402
Kunder: Samtlige helseforetak i Helse Midt-Norge samt luftambulansetjenesten.
Avtaleperiode: 01.04.2023-31.03.2027

Helse Sør-Øst - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060404
Kunder: Oslo Universitetssykehus, sunnaas sykehus, Louvisenberg, Diakonhjemme og Luftambulansetjenesten.
Avtaleperiode: 01.04.2023-31.03.2027

Helse Sør-Øst - Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 10060405
Kunder: Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Østfold HF, Revmatismesykehuset og Luftambulansetjenesten
Avtaleperiode: 01.04.2023-31.03.2027

Helse Sør-Øst- Leverandør: Linde Gas AS, avtalenummer 100604096
Kunder: Vestre Viken HF og Luftambulansetjenesten

Leverandør Air Liquide Norway AS:

Helse Sør-Øst - Leverandør: Air Liquide AS, avtalenummer 10060307
Kunder: Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet Sykehus HF
Avtaleperiode: 01.09.2018 – 31.08.2024

 

Kontaktpersoner for leverandørene:

Linde Gas AS: Henning Hansen, E-post hc.no@linde.com, telefon 815 59 095.

Air Liquide Norway AS: Øystein Lono, E-post oystein.lono@airliquide.com, telefon 414 79 092. 

Kategorileder behandlingshjelpemidler

rådgiver innkjøp
​​​​

Prisen for levering av flytende (LOX) og/eller konsentrert (GOX) oksygen til hjemmeboende pasienter prisreguleres to ganger årlig: 1. januar og 1. juli. Prisendringen skjer basert på endringene i antall dropp i referansemånedene november (prisregulering for januar) og mai (prisregulering for juli). Dersom antall dropp endrer seg med +/- 25 % i referansemånedene skal dropprisen endres. Det er Sykehusinnkjøp HF avdeling nasjonale tjenester som regulerer disse prisendringene.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 09.02.2023
Fant du det du lette etter?