logo Sykehusinnkjøp

Medisinskteknisk PC

Avtalen gjelder fra 15. juni 2022 til 14. juni 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 14. juni 2025.

Avtalen gjelder leveranse av medisinteknisk PC, tilbehør til medtek PC og ulike typer traller.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Vingmed AS
Henriette Tomassen
Telefon: 99 23 39 20 
E-post: henriette.tomassen@vingmed-as.no 

Beckman Solutions AS
Tom Beckman
Telefon: +47 907 56 066​
E-post: txb@beckman.no

Delområde 1 - Medisinteknisk PC og tilbehør til medisinskteknisk PC / Vingmed AS

Panel-PC

Stasjonær PC

Medisinteknisk monitor

«Hot-swap»-PC

Tilbehør

Delområde 2 og 3 - Traller

Delområde 2: Traller med medisinskuff (software) / Vingmed AS

Delområde 3: Traller uten batteri med skuffer / Beckman Solutions AS

Delområde 3: Laptop-traller (enkle traller) / Beckman Solutions AS

Avtaleforvalter

Avtaleforvalter

Alle varer bestilles gjennom innkjøpssystemet til det enkelte foretak. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 18.04.2024