logo Sykehusinnkjøp

Multimonitorer for akuttkjeden

Avtalen gjelder fra  03. februar 2023 til 02. februar 2027. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen Multimonitor til akuttkjeden, har en tilhørende forbruksmateriellavtale, gyldig fra 03. februar 2023 til 02. februar 2037. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. 

Avtalen gjelder levering av multimonitorer for akuttkjeden og tilhørende forbruksmateriell.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Safeguard Medical Nordic AS
Tore Haukeland
Telefon: 917 11 294
E-post: Toreh@safeguardmedical.com

Det er inngått avtale med Safeguard Medical Nordic AS. Avtalen gir Kunden rett til å kjøpe varer eller utstyr som er dekket av Avtalen innenfor Avtalens omfang og varighet. Avtalen etablerer ingen plikt for Kunden til å kjøpe et bestemt volum/mengde, men innenfor det Avtalen omfatter plikter Kunden å kjøpe sitt behov. Avtalens formål er å etablere generelle bestemmelser for kjøp av multimonitor.  

Kunden inngår rammeavtale for utstyrsspesifikt forbruksmateriell med samme leverandør som tildeles avtale på multimonitor, se bilag «Rammeavtale forbruksmateriell». Rammeavtalen er løpende og gjelder så lenge minst én mutimonitor er i bruk. Rammeavtale på forbruksmateriell vil gjelde fra det tidspunkt det gjøres avrop på denne avtale. 

Prosjektleder

Avtaleforvalter

​​

  Alle bestillinger på avtalen skal foretas gjennom eget helseforetak og i samsvar med deres rutine. 

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 04.04.2024